doc truyen nhat kiem dong giang ho nkdgh truyen chu ebook prc download full

Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Hoàn thành 78 Chương 4144 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quan Đế miếu Chương 2: Đỗ Thập Nương Chương 3: Tư Mã Thường Chương 4: Bệnh Tây Thi Chương 5: Hoàng Kim thành Chương 6: Lão ưng khuyển Chương 7: Đại Hoàng Phong Chương 8: Khách si tình Chương 9: Trong rừng mai Chương 10: Bạch Y Khách Chương 11: Lý Thanh Cuồng Chương 12: Hoàng Phủ Ngọc Chương 13: Sầu càng sầu Chương 14: Xác không hồn Chương 15: Bàn tay ngọc Chương 16: Đại Mã Hầu Chương 17: Độc Chương 18: Nửa hoàn thuốc giải Chương 19: Trí... Chương 20: Chuyển bại thành thắng Chương 21: Tổng hộ pháp Phi Long bảo Chương 22: Chân hay giả Chương 23: Chánh hay tà Chương 24: Si tình Chương 25: Long Hổ trấn Chương 26: Đông Môn sa lưới Chương 27: Xú văn sĩ Chương 28: Kim Sắc Kỳ Nữ Chương 29: Cửu U địa phủ Chương 30: Dưới đáy giếng Chương 31: Thiên Trúc bí lục Chương 32: Hung án Chương 33: Thượng bát chánh Chương 34: Vào hang hùm Chương 35: Phi Long bảo Chương 36: Chân tướng Chương 37: Kẻ chủ mưu Chương 38: Giai nhân trong tuyệt địa Chương 39: Si tình Chương 40: Kiếm tuốt cung giương Chương 41: Giải vây Chương 42: Tranh đoạt Chương 43: Chặt bỏ cánh tay Chương 44: Vào đất lạ Chương 45: Tiêu Dao cốc Chương 46: Tiêu Dao tửu Chương 47: Dã tâm Chương 48: Đấu trí Chương 49: Tây Thiên Trúc Chương 50: Nhiếp Hồn pháp