truyen nhat kiem dong giang ho nkdgh ebook prc download full

Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Hoàn thành 78 Chương 1274 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quan Đế miếu Chương 2: Đỗ Thập Nương Chương 3: Tư Mã Thường Chương 4: Bệnh Tây Thi Chương 5: Hoàng Kim thành Chương 6: Lão ưng khuyển Chương 7: Đại Hoàng Phong Chương 8: Khách si tình Chương 9: Trong rừng mai Chương 10: Bạch Y Khách Chương 11: Lý Thanh Cuồng Chương 12: Hoàng Phủ Ngọc Chương 13: Sầu càng sầu Chương 14: Xác không hồn Chương 15: Bàn tay ngọc Chương 16: Đại Mã Hầu Chương 17: Độc Chương 18: Nửa hoàn thuốc giải Chương 19: Trí... Chương 20: Chuyển bại thành thắng Chương 21: Tổng hộ pháp Phi Long bảo Chương 22: Chân hay giả Chương 23: Chánh hay tà Chương 24: Si tình Chương 25: Long Hổ trấn Chương 26: Đông Môn sa lưới Chương 27: Xú văn sĩ Chương 28: Kim Sắc Kỳ Nữ Chương 29: Cửu U địa phủ Chương 30: Dưới đáy giếng Chương 31: Thiên Trúc bí lục Chương 32: Hung án Chương 33: Thượng bát chánh Chương 34: Vào hang hùm Chương 35: Phi Long bảo Chương 36: Chân tướng Chương 37: Kẻ chủ mưu Chương 38: Giai nhân trong tuyệt địa Chương 39: Si tình Chương 40: Kiếm tuốt cung giương Chương 41: Giải vây Chương 42: Tranh đoạt Chương 43: Chặt bỏ cánh tay Chương 44: Vào đất lạ Chương 45: Tiêu Dao cốc Chương 46: Tiêu Dao tửu Chương 47: Dã tâm Chương 48: Đấu trí Chương 49: Tây Thiên Trúc Chương 50: Nhiếp Hồn pháp