doc truyen nha tre hoang gia nthg truyen chu ebook prc download full

Nhà Trẻ Hoàng Gia

Hoàn thành 322 Chương 8841 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mở đầu hỗn loạn Chương 2: xuyên qua Thành công chúa Chương 3: hoàng huynh Tiêu Cảnh Dương Chương 4: Lịch sử sai khác Chương 5: Ta là hoàng cô cô? Chương 6: Tiểu thái tử đầu tiên Chương 7: Ai so với ai đáng yêu hơn? Chương 8: giản bút tranh liên hoàn Chương 9: khách không mời mà đến Chương 10: Cây Trâm Phượng Hoàng Chương 11: Đột kích kiểm tra Chương 12: Thay người Chương 13: Đưa người tới cửa Chương 14: Bán đứng nhan sắc Chương 15: Ta còn ngày mai ! Chương 16: nhi đồng siêu thiên tài Chương 17: Chính thái VS chính thái*. Chương 18: ngược đãi trẻ em Chương 19: Sau lưng có người Chương 20: Vị Ương Cung Chương 21: Ngươi sẽ rất xui xẻo Chương 22: Thần Linh Đàm Nguyệt Ly Chương 23: Ta sẽ rất xui xẻo? Chương 24: Ném thẻ vào bình rượu phạt rượu Chương 25: Thần hồ kỳ kỹ (Thần kỳ~) Chương 26: Truy cứu trách nhiệm~ Chương 27: Quả nhiên thực không hay ho Chương 28: Mặt Nạ Chương 29: Nhập cư trái phép Chương 30: Ta muốn xuất cung Chương 31: Giấc mộng nuôi dưỡng chính thái Chương 32: Đầu thai lần thứ hai Chương 33: Phòng ấm Chương 34: Ngươi cũng quá xui xẻo đi ! Chương 35: Tư liệu hôn nhân Chương 36: Lý tưởng nhỏ bé của tiểu Chính Thái Chương 37: trạch nam trạch nữ Chương 38: Hoàng thái hậu triệu kiến Chương 39: Kiến Chương Cung Chương 40: Một tiểu la lỵ Chương 41: Tiểu chính thái và tiểu la lỵ Chương 42: Thái phu tử Chương 43: Chương 43 Chương 44: Trăng sáng trên cao Chương 45: Mê xé giấy Chương 46: Với tư cách là ngự tỷ Chương 47: Đông Nhạc miếu Chương 48: Xuất các dạy học Chương 49: Lạc đường Chương 50: Ngọc bội