doc truyen nguyet loan loan nll truyen chu ebook prc download full

Nguyệt Loan Loan

Hoàn thành 21 Chương 2209 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vương Gia thôn nằm ở phía tây huyện Đại Lĩnh,

Phải đi qua một con sông mới tới. Con sông đó bị người trong thôn xưng là sông Diêm Vương,

Chỉ là vì mỗi khi đến mùa mưa nước sông sẽ đột nhiên dâng tràn, mỗi năm đều có người chết chìm trong sông,

Cho nên người trong thôn mỗi ngày đều phải thờ phượng một lần, biểu thị tâm ý,

Cầu xin cho các hương thân trong thôn có thể sống an lành.

Người trong thôn khi trời tối đều không dám qua sông, vì liên quan tới truyền thuyết quỷ thần, tin thì sẽ linh,

Không tin cũng không có chuyện gì, nhưng thứ này hơn phân nửa vẫn dọa người.