doc truyen nguyen huyet than toa nhtt truyen chu ebook prc download full

Nguyên Huyết Thần Tọa
Nguyên Huyết Thần Tọa
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Nguyên Huyết Thần Tọa

Tác giả: Duyên Phận Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 950 Chương 156393 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một lần trong lúc vô tình tao ngộ, để Tô Trầm mù hai mắt.

Nhưng mà cho dù tao ngộ nhân gian bi thảm nhất tình hình, Tô Trầm cũng không muốn buông tha cố gắng.

Hắn phải dùng cố gắng của mình, vì chính mình, cũng vì nhân tộc khai sáng một cái hoàn toàn mới tương lai.

5 chương truyện mới nhất

Lời mở đầu Chương 1: Mù Chương 2: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ (thượng) Chương 3: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ (trung) Chương 4: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ (hạ) Chương 05: Hoang ngôn Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 6: Cải chế Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 7: Gặp nhau Chương 8: Yên Xà Bộ Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 9: Ta nhìn thấy ánh sáng Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 10: Cuối năm thi đấu (thượng) Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 11: Cuối năm thi đấu (hạ) Chương 12: Nhan Vô Song Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 13: Ngọc Chân các Chương 14: Đồ cổ Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 15: Lịch sử Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 16: Âm mưu (thượng) Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 17: Âm mưu (hạ) Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 18: Đẫm máu đánh một trận Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 19: Giấu kín Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 20: Giấu kín (hạ) Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 21: Hành hạ Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 22: Lam Dạ Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 23: Cường địch Quyển 1: Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ - Chương 24: Bán chủ cầu vinh Chương 25: Ám hại Chương 26: Tự làm tự chịu Chương 27: Trách phạt Chương 28: Thâm Hồng trừng phạt Chương 29: Âm mưu Chương 30: Xử trí Chương 31: Đàm phán (thượng) Chương 32: Đàm phán (hạ) Chương 33: Bảo hổ lột da Chương 34: Tiễn biệt Chương 35: Huyễn Ảnh Sơn Miêu Chương 36: Động thái thị giác Chương 37: Định thần liệt hồn Chương 38: Nguyên năng điểm sáng Chương 39: Thành tựu dẫn khí Chương 40: Trở về (thượng) Chương 41: Trở về (hạ) Chương 42: Vạch mặt Chương 43: Dạ Mị Chương 44: Mua sắm nguyên kỹ Chương 45: Mù lòa không dễ chọc Chương 46: Ngốc nữu Chương 47: Lại vào Thâm Hồng Chương 48: Trương Nguyên khôi Chương 49: Giấu dốt