doc truyen truyen chu ebook prc download full

Người đánh Truyền kỳ

Đang cập nhật Convert 10 Chương 3627 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tốt nghiệp đại học sau Vệ Hàng ở Hải Dương cục chạy chân gần một năm, cuối cùng vẫn là bởi vì vài câu khóe miệng bị thượng cấp lãnh đạo khai trừ. Về đến gia hương, ở bờ biển ngẫu nhiên gặp được một viên thần bí hạt châu, dung nhập trong cơ thể.

Trải qua giải, kia hạt châu có thể làm Vệ Hàng ở đáy biển du lịch, không chịu dưỡng khí, thủy áp, ánh sáng chờ ảnh hưởng.

Thần bí hải dương vẫn luôn là nhân loại hướng tới, ít có người đặt chân, phía dưới là vô tận bảo tàng, đều tĩnh chờ nhân loại khai phá: Đại tôm hùm, biển rộng cua, hải sâm, nhím biển, bảo ngư, hiếm thấy san hô đỏ, thậm chí đáy biển di bảo từ từ.

Có thần bí hải châu, người đánh cá cũng là một cái truyền kỳ!

5 chương truyện mới nhất