doc truyen nguoi binh xuyen nbx truyen chu ebook prc download full

Người Bình Xuyên

Hoàn thành 74 Chương 10266 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: NGỠ THẤT TÌNH HAI VĨNH ĐI GIANG HỒ LỠ GIẾT NGƯỜI BẢY RÔ THEO ĐẢNG CƯỚP Chương 2: THEO MƯỜI NHỎ BẢY RÔ RAY RỨT THÀ NẰM TRONG KHÁM LỚN CÒN HƠN Chương 3: TẠI HỐ BẦN GẶP LẠI CÔ TƯ HAI VĨNH TRỤ LẠI HỌC VÕ Chương 4: TỚI HỐ BẦN, BẢY TRÂN THUYẾT KHÁCH GẶP QUỚI NHÂN, TÁM MẠNH DẤN THÂN Chương 5: GIANG HỒ MÀ THAM GIA KHỞI NGHĨA ĐẠI SỰ BẤT THÀNH CHỜ ĐỢI DỊP SAU Chương 6: XƯNG ANH CHỊ, HAI VĨNH NỔI DANH LÀM LỄ CƯỚI VỚI CÔ TƯ XÓM CỎ Chương 7: ĐƯỢC RỄ QUÝ, LẬP ĐỘI LÂN ĂN TẾT TRẬN CẦU DỪA MÁU ĐỔ ĐẦU RƠI Chương 8: THỰC DÂN PHÁP LO NHẬT ĐẢO CHÁNH SỢ TÙ PHÁ NGỤC GÂY RỐI SÀI GÒN Chương 9: BẢY VIỄN, MƯỜI TRÍ BỊ ĐÀY CÔN ĐẢO ĐÃ BỊ CÒNG LẠI CÒN NHỐT CÁT SÔ Chương 10: VÔ KHÁM LỚN BẢY RÔ LỘT XÁC BỎ KIẾP GIANG HỒ THEO CÁCH MẠNG Chương 11: BẢY VIỄN, MƯỜI TRÍ TRỘM XUỒNG VƯỢT ĐẢO GẶP BÃO BIỂN SUÝT CHẾT NHƯ CHƠI Chương 12: MƯỜI TRÍ CHÉM VÈ TRONG HÃNG NHẬT HAI VĨNH SẮM XE THỔ MỘ DUNG THÂN Chương 13: BẢY TRÂN KẾT NẠP TÁM MẠNH BƯỚC ĐẦU NẮM CHẮC ANH EM BÌNH XUYÊN Chương 14: PHÁP HẾT THỜI TOAN BẮT TAY CỘNG SẢN SÁU GIÀU CẢNH GIÁC KHÔNG GẶP BAZIN Chương 15: TRANH THỦ THỜI CƠ, XỨ ỦY HOẠT ĐỘNG MẠNH SÁU GIÀU CHẠY ĐUA VỚI THỜI CUỘC Chương 16: NHẬT ĐẢO CHÁNH BẮT GIAM BỌN PHÁP VIỆT MINH LÃNH ĐẠO CHIẾM SÀI GÒN Chương 17: THỜI CƠ ĐẾN BÌNH XUYÊN LẬP BỘ ĐỘI BA DƯƠNG ĐƯỢC BẦU LÀM THỦ LĨNH Chương 18: ĐẠI TÁ CÉDILE NHẢY DÙ XUỐNG TÂY NINH BỊ BẶT SỐNG KHI VỪA CHẠM ĐẤT Chương 19: HAI TRIỆU NGƯỜI DIỄU HÀNH MỪNG ĐỘC LẬP CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC NHÓM GIANG HỒ Chương 20: BA DƯƠNG LIÊN KẾT BỘ ĐỘI THỦ THIÊM HAI VĨNH CHIẾM HÃNG DỆT LÀM LỰU ĐẠN Chương 21: PHÒNG NHÌ BỐ TRÍ NẮM BẢY VIỄN CẶP TÀI SANG ĐƯỢC CẤY TỪ ĐẦU Chương 22: BỘ ĐỘI BÌNH XUYÊN VÔ CỚ GIẾT NGƯỜI BỘ ĐỘI GIANG HỒ CẦN CÓ CHÍNH TRỊ VIÊN Chương 23: NGUYỄN BÌNH ĐƯỢC PHÁI VÀO NAM NẮM BÌNH XUYÊN ĐỂ GÂY THANH THẾ Chương 24: CHƯA ĐÁNH ĐẤM BẢY VIỄN CƯỚI VỢ BÉ BẮT CÓC BA HUY ĐỂ LÀM TIỀN Chương 25: XỬ BA NHỎ NGUYỄN BÌNH NỔI TIẾNG CẢ TỬ TỘI LẪN CHÁNH ÁN ĐỀ LÀ HẢO HỚN Chương 26: TỚI BẾN TRE BA DƯƠNG TỬ TRẬN NĂM HÀ KỂ CHUYỆN THIÊN ĐỊA HỘI Chương 27: BỘ ĐỘI GÒ CÔNG GIA NHẬP BÌNH XUYÊN BẢY VIỄN TOAN TÍNH THAY THẾ BA DƯƠNG Chương 28: BẢY VIỄN ÂM MƯU CHỐNG NGUYỄN BÌNH HAI VĨNH VỀ KHU TRÌNH NỘI VỤ Chương 29: BẢY VIỄN PHÁI HAI HUỲNH DÒ XÉT HAI VĨNH NGUYỄN BÌNH NẮM VỮNG NỘI TÌNH BÌNH XUYÊN Chương 30: BẢY VIỄN NHẬM CHỨC KHU BỘ PHÓ SỐNG MỘT THỜI VUA CHÚA RỪNG XANH Chương 31: NGHI TÁM TÂM BẢY VIỄN TOAN GIẾT NHỜ BẢN LĨNH TÁM TÂM THOÁT NẠN Chương 32: BAY BAY SUÝT CHẾT VỀ TAY BẢY VIỄN NHỜ BẢY RÔ MÚA MÉP TÔ TẦN Chương 33: NẮM LIÊN QUÂN A, BẢY VIỄN DÙNG MỸ NHÂN KẾ TRẬN ĐÁ GIĂNG, HOÀNG THỌ NỔI DANH Chương 34: NĂM 47 HAI VĨNH ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG CHI ĐỘI 7 NGÀY CÀNG HÙNG MẠNH Chương 35: LÂM NGỌC ĐƯỜNG CHIÊU DỤ BẢY VIỄN ÁN BINH BẤT ĐỘNG KHÔNG ĐÁNH THỰC DÂN Chương 36: ĐÁNH TÀU THANH VÂN TRÊN SÔNG VÀM SÁC BẢY VIỄN NGỒI KHÔNG MÀ HƯỞNG LỢI Chương 37: BẢY VIỄN ĐƯA TÁM TÂM ĐI MÒ TÔM NHỜ MIỆNG LƯỠI TÁM TÂM THOÁT CHẾT Chương 38: VỤ PHÁN HUỀ LỘ MẶT BẢY VIỄN BỊ PHÒNG NHÌ XỎ MŨI TỪ LÂU Chương 39: PHONG BẢY VIỄN CHỨC KHU BỘ TRƯỞNG ẤY LÀ KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN Chương 40: TÁM NGHỆ ĐƠN THƯƠNG XUỐNG RỪNG SÁC KHÍCH BẢY VIỄN VỀ NAM BỘ GẶP NGUYỄN BÌNH Chương 41: BẢY VIỄN QUYẾT ĐỊNH PHÓ HỘI HỒNG MÔN CHO XỨNG DANH TƯỚNG QUÂN HẮC HỔ Chương 42: NGUYỄN BÌNH ĐÒI BẢY VIÊN NỘP TÀI, SANG MẤT RỪNG SÁC BẢY VIỄN CHẠY VỀ THÀNH Chương 43: MƯỜI TRÍ TẬN TÌNH KHUYÊN CAN BẠN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG BẢY VIỄN BUÔNG XUÔI Chương 44: VÀO GIỜ CHÓT BẢY CAO BỎ BẢY VIỄN KÉO HAI TIỂU ĐỘI TRỞ VỀ NAM BỘ Chương 45: TƯ TỴ THỦ TRẠI BỊ BẮT SỐNG LÂM NGỌC ĐƯỜNG THỌ NẠN THẢM THƯƠNG Chương 46: HÀNG THẦN LƠ LÁO BẢY VIỄN VỀ THÀNH ĐƯỢC PHONG ĐẠI TÁ MỞ ĐƯỜNG 15 KHAI THÁC VŨNG TÀU Chương 47: BỊ NGHI KỴ MƯỜi LỰC TRỐN VỀ THÀNH BẢY MÔN CŨNG THEO VỀ VỚI BẢY VIỄN Chương 48: LỠ VỀ THÀNH MƯỜI LỰC HỐI TIẾC NHỚ MỘT THỜI NGANG DỌC TRONG KHU Chương 49: SAU TẢO THANH HAI VĨNH RA BẮC SANG NAM HẢI MỞ BẾN NHẬN VŨ KHÍ VỀ NAM Chương 50: NĂM CHẢNG ĐƯỢC ĐƯA VỀ NẮM BẢY VIỄN ĐỤNG NĂM TÀI BẢY RÔ TÌM MƯỜI TRÍ