doc truyen truyen chu ebook prc download full

Ngược về thời Lê Sơ

Đang cập nhật 262 Chương 216924 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 01: Dòng dõi Đông A Chương 02: Kế hoạch tương lai Chương 03: Thuyết phục Chương 04: Núi Thần tụ nghĩa Chương 05: Bị chiến Chương 06: Không gì ngoài chữ tranh và đoạt Chương 07: Luyện binh luyện chữ Chương 08: Sao chép phát minh nối tiếp sao chép phát minh Chương 09: Uy lực kinh người - Cạn lương - Thủy binh trên trời rơi xuống. Chương 10: Thủy sư thống lãnh Đặng Dung Chương 11: Chuyển căn cứ ra Bãi cháy cửa Lục Chương 12: Duyệt binh Chương 13: Đúc Pháo Thần Công Chương 14: Khủng bố uy lực Chương 15: Đụng độ Chương 16: Làm một mẻ lớn Chương 17: Binh phát Nam Độ- Xưng Vương quyền biến Chương 18: Sự vụ là quá nhiều. Chương 19: Trí kế thắng Vũ Biền Chương 20: Man thiên quá hải Chương 21: Thâm độc kế sách. Chương 22: Hốt một mẻ khỏe cả đời. Chương 23: Danh tướng Chương 23: Công phu thái cực quyền của quan viên trung Hoa Chương 24: Chiến hỏa tứ bề Chương 25: Chính danh kiếm tiền Chương 26: Lính đánh thuê. Chương 27: Đánh một trận trời long đất lở. Chương 28: Đánh hai trận tan tác chim muông. Chương 29: Vàng bạc đầy túi. Chương 30: Hoả thương Kỵ Binh. Chương 31: Chiến thuật mới hoàn toàn. Chương 32: Khẩn Lệnh điều Tô Châu Chương 33: Binh phát Tô Châu Chương 34: Mạnh không thể đỡ. Chương 35: Không kẽ hở Chương 36: Liên tục rút kinh nghiệm. Chương 37: Trí tuệ người xưa. Chương 38: 100 phát minh thì đến 99 cái là do ngẫu nhiên mà thành Chương 39: Truyền đạo- súng mới Chương 40: Hoả kỵ thương cường đại Chương 41: Dẫn xà xuất động. Chương 42: Sở hướng Tô Châu Chương 43: Thám báo chiến. Chương 44: Chiến tranh có rất nhiều bất ngờ. Chương 45: Pháo binh bá đạo. Chương 46: Kế hoạch không phải bất biến. Chương 47: Thu hoạch khủng bố. Chương 48: Anh Hùng Mĩ Nhân Chương 49: Tán gái bá đạo thời Minh