doc truyen nguoc ai na truyen chu ebook prc download full

Ngược Ái

Hoàn thành 323 Chương 17848 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vận mệnh của nô dịch Chương 2: Ai bảo ngươi họ Hàn Chương 3: Điên cuồng làm nhục Chương 4: Cuộc sống bi thảm Chương 5: Nô tỳ làm ‘ấm giường’ Chương 6: Mĩ nhân yêu nhiêu Chương 7: Sự trừng phạt tàn bạo Chương 8: Lời cảnh cáo lãnh khốc Chương 9: Không rõ tội gì Chương 10: Tàn bạo làm nhục Chương 11: Châu nhi cô nương Chương 12: Cầm cái roi dài hình móc câu Chương 13: Tuấn Dật tà mị Chương 14: Tư Mã Tuấn Dật(nhất) Chương 15: Tư Mã Tuấn Dật (nhị) Chương 16: Phản ứng thành thật Chương 17: Tiểu thiếp của Vương phủ (nhất) Chương 18: Tiểu thiếp của Vương phủ (nhị) Chương 19: Gặp nhau ở hoa viên Chương 20: Tờ ngân phiếu một trăm hai Chương 21: Châu nhi trúng độc Chương 22: Vu oan giá họa Chương 23: Bị roi quất thê thảm Chương 24: Bị nhốt vào địa lao Chương 25: Cứu khỏi địa lao Chương 26: Rời khỏi Vương phủ Chương 27: Cái chết của Mai nhi Chương 28: Thương lành lại hồi phủ Chương 29: Hợp Tình Uyển nhuộm máu Chương 30: Lại bị hãm hại Chương 31: Châu nhi cầu tình Chương 32: Chân tướng việc hạ độc (nhất) Chương 33: Chân tướng việc hạ độc (nhị) Chương 34: Cảnh nhi sinh bệnh Chương 35: Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt Chương 36: Trong thâm tâm thật sự muốn chết Chương 37: Đút dược Chương 38: Lời căn dặn của tỷ tỷ Chương 39: Cảnh nhi tỉnh Chương 40: Lại bị uy hiếp Chương 41: Cưỡng bức Chương 42: Tránh được một kiếp Chương 43: Không bằng loài cầm thú (nhất) Chương 44: Không bằng loài cầm thú (nhị) Chương 45: Không bằng loài cầm thú (tam) Chương 46: Cảnh nhi bị thương Chương 47: Cơ hội đào tẩu Chương 48: Đổi trắng thay đen Chương 49: Không buồn giải thích Chương 50: Lời nguyền rủa của Thính Vũ