doc truyen ngu ty lao su ntls ebook prc download full

Ngự Tỷ Lão Sư

Hoàn thành 71 Chương 2112 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tên truyện: 御姐老师 – Ngự tỷ lão sư

Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai

Thể loại: Hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE

Translator: QT, Google...

Editor: Sấu Đầu Gỗ.

Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín

Phối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi; V. V...