doc truyen ngu ty lao su ntls truyen chu ebook prc download full

Ngự Tỷ Lão Sư

Hoàn thành 71 Chương 5816 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tên truyện: 御姐老师 – Ngự tỷ lão sư

Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai

Thể loại: Hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE

Translator: QT, Google...

Editor: Sấu Đầu Gỗ.

Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín

Phối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi; V. V...