doc truyen ngu tuyet ma vuong ntmv ebook prc download full

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hoàn thành 72 Chương 1564 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ba Xác Chết Lạ Lùng Chương 2: Hùng Oai Dấy Động Chương 3: Đoạn Kiếm Tiên Cơ Chương 4: Tuấn Mã Hí Vang Trời Chương 5: Bạch Cốt Phan Chủ Chương 6: Cửu Long Thần Ma Chương 7: Cửu Long Thần Ma (tiếp theo) Chương 8: Nghi Vấn Tại Miếu Hoang Chương 9: Quỷ Phủ Biệt Cung Chương 10: Thổ Lao Kỳ Nhân Chương 11: Kim Xoa Giáo Chủ Chương 12: Lục Vũ Lệnh Chủ Chương 13: Đại Biến Tại Hoa Cư Chương 14: Chôn Báu Trị Thương Chương 15: Vạn Cực Thiên Tôn Chương 16: Quỷ Phủ Biệt Cung Chương 17: Quỷ Phủ Biệt Cung (tt) Chương 18: Bia Đá Dấu Kho Tàng Chương 19: Mưu Thâm Trí Viễn Chương 20: Chiêu Kiếm Đằng Tường Chương 21: Giết Dì Nhận Mẹ Chương 22: Thúy Vân Tịnh Xá Chương 23: Hẹn Với Tử Thần Chương 24: Kế Xảo Được Báu Chương 25: Biến Cố Khuê Phòng Chương 26: Vạn Cực Ảo Nữ Chương 27: Vạn Cực Ảo Nữ Chương 28: Biển Hận Trời Tình Chương 29: Máu Nhuộm Ma Cung Chương 30: Quan Tài Huyền Bí Chương 31: Mang Hòm Đến Hẹn Chương 32: Song Chiến Huyết Ma Chương 33: Quần Hùng Thoát Hiểm Chương 34: Có Một Oai Thừa Chương 35: Chạm Trán Quần Hùng Chương 36: Xe Báu Tại Kim Lăng Chương 37: Một Vụ Cướp Tiêu Chương 38: Kim Đảnh Tái Hiện Chương 39: Ánh Dương Huy Hoàng Chương 40: Thu Nhận Môn Đồ Chương 41: Một Viên Thuốc Thần Chương 42: Ngư Nữ Giòng Sâu Chương 43: Thân Tình Trong Đế Cốc Chương 44: Hóa Huyết Thần Công Chương 45: Lam Y Lão Tổ Chương 46: Hồng Tử Hắc Ma Chương 47: Huyết Chỉ Điếu Nhi Chương 48: Oan Hồn Trong Đầm Tối Chương 49: Luyện Tinh Tẩy Cốt Chương 50: Bóng Máu Kinh Người