doc truyen ngu tuyet ma vuong ntmv truyen chu ebook prc download full

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hoàn thành 72 Chương 5024 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ba Xác Chết Lạ Lùng Chương 2: Hùng Oai Dấy Động Chương 3: Đoạn Kiếm Tiên Cơ Chương 4: Tuấn Mã Hí Vang Trời Chương 5: Bạch Cốt Phan Chủ Chương 6: Cửu Long Thần Ma Chương 7: Cửu Long Thần Ma (tiếp theo) Chương 8: Nghi Vấn Tại Miếu Hoang Chương 9: Quỷ Phủ Biệt Cung Chương 10: Thổ Lao Kỳ Nhân Chương 11: Kim Xoa Giáo Chủ Chương 12: Lục Vũ Lệnh Chủ Chương 13: Đại Biến Tại Hoa Cư Chương 14: Chôn Báu Trị Thương Chương 15: Vạn Cực Thiên Tôn Chương 16: Quỷ Phủ Biệt Cung Chương 17: Quỷ Phủ Biệt Cung (tt) Chương 18: Bia Đá Dấu Kho Tàng Chương 19: Mưu Thâm Trí Viễn Chương 20: Chiêu Kiếm Đằng Tường Chương 21: Giết Dì Nhận Mẹ Chương 22: Thúy Vân Tịnh Xá Chương 23: Hẹn Với Tử Thần Chương 24: Kế Xảo Được Báu Chương 25: Biến Cố Khuê Phòng Chương 26: Vạn Cực Ảo Nữ Chương 27: Vạn Cực Ảo Nữ Chương 28: Biển Hận Trời Tình Chương 29: Máu Nhuộm Ma Cung Chương 30: Quan Tài Huyền Bí Chương 31: Mang Hòm Đến Hẹn Chương 32: Song Chiến Huyết Ma Chương 33: Quần Hùng Thoát Hiểm Chương 34: Có Một Oai Thừa Chương 35: Chạm Trán Quần Hùng Chương 36: Xe Báu Tại Kim Lăng Chương 37: Một Vụ Cướp Tiêu Chương 38: Kim Đảnh Tái Hiện Chương 39: Ánh Dương Huy Hoàng Chương 40: Thu Nhận Môn Đồ Chương 41: Một Viên Thuốc Thần Chương 42: Ngư Nữ Giòng Sâu Chương 43: Thân Tình Trong Đế Cốc Chương 44: Hóa Huyết Thần Công Chương 45: Lam Y Lão Tổ Chương 46: Hồng Tử Hắc Ma Chương 47: Huyết Chỉ Điếu Nhi Chương 48: Oan Hồn Trong Đầm Tối Chương 49: Luyện Tinh Tẩy Cốt Chương 50: Bóng Máu Kinh Người