doc truyen ngu truong kiem ntk truyen chu ebook prc download full

Ngư Trường Kiếm

Hoàn thành 25 Chương 3970 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Liễu gia nguyệt dạ lâm tai kiếp - Linh điểu tây phi cứu tiểu nhi Chương 2: Tương Giang cổ động phùng hảo hữu - Xú tử thùy tri nhất nữ nhân Chương 3: Ngạo cốt trinh tâm kinh nữ sắc - Vong niên tri kỷ kết kim lan Chương 4: Thanh Nê học nghệ Nan Đề lão - Ngạc địa phò nguy ngộ Thiết Tâm Chương 5: Đả tử Tây Thi hàng Tú sĩ - Cảm Giang mẫu tử khấp trùng phùng Chương 6: Tôn giả mưu thâm phùng diệu kế - Kim Ưng tái khởi khiếp Kim Long Chương 7: Trảm kình ngư bách tính hoan tâm - Sát Trường Xuân liễu kết phụ thù Chương 8: Bắc Kinh cứu chúa trác phản thần - Hồ Nam tảo giặc trừng gian tế Chương 9: Bắc Kinh cứu chúa trác phản thần - Hồ Nam tảo giặc trừng gian tế Chương 10: Động Đình giải oán thiên huynh đệ - Hoành Đoạn tầm trân ngộ nữ nhân Chương 11: Ưng Sơn xuất kiếm Liêu Đông tẩu - Bắc địa thần oai ngốc thiếu niên Chương 12: Hài nhi xuất thế si nhân tỉnh - Kiếm khởi thần đao Tôn giả vong Chương 13: Diêm Vương nhất hiện phong ba khởi - Sơn hạ anh hùng khấp đệ huynh Chương 14: Diêm Vương nhất hiện phong ba khởi - Sơn hạ anh hùng khấp đệ huynh Chương 15: Ô Giang Phò mã phùng Miêu nữ - Thiểm địa lâu trung Bán Tiếu khai Chương 16: Qui sơn Bán Diện uy như hổ - Khai giáo vị thành bán nhật vong Chương 17: Qui sơn Bán Diện uy như hổ - Khai giáo vị thành bán nhật vong Chương 18: Trường Giang vi tuyệt phùng huynh đệ - Sách Khắc tàng trân kiến pháp sư Chương 19: Bách vạn tai dân hoan vũ lộ - Tô Châu thiên lý cầu giai nhân Chương 20: Quân Sơn Bán Diện Trường Tu tẩu - Hỏa thượng hồi sinh tự phụng hoàng Chương 21: Quan tái diệt Mông thu tàng bảo - Ly sơn bán dạ cứu tào khang Chương 22: Tráng sĩ nhất khứ hà thời phản - Tử địa thùy tri hữu cố nhân Chương 23: Tráng sĩ nhất khứ hà thời phản - Tử địa thùy tri hữu cố nhân Chương 24: Hung tin tây thiên xuất - Vô Nhãn quy cố hương Chương 25: Hung tin tây thiên xuất - Vô Nhãn quy cố hương