doc truyen ngu thien than de nttd truyen chu ebook prc download full

Ngự Thiên Thần Đế
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 1384 Chương 457183 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

P/s: Truyện cùng tác giả: Đao Kiếm Thần Hoàng, Quốc Vương Vạn Tuế, ...

P/s: Hứa hẹn là khá hay!

Cảm nghĩ của tác giả Tự Chương Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 1: Tứ Quan Vương Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 2: Chấn nhiếp - Anh dũng huy chương Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 3: Quyết định của ta cần phải giải thích ư? Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 4: Chân Hoàng cùng Con Lươn Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 5: Hoàng Kim gân mạch Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 6: Thái Cổ Thần Sơn huyễn ảnh Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 7: Trước ta và ngươi hay nói giỡn đây Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 8: Tuyệt không thỏa hiệp Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 9: Bạch Ngọc Khanh Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 10: Không phải không thể mà là không muốn Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 11: Tiến vào học viện Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 12: Tiết học thứ nhất Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 13: Tống Tiểu Quân Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 14: Lần thứ hai đánh giá Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 15: Ta tính cách không tốt lắm Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 16: Bát Bộ Thần Quyết chi Xà Hình Quyết Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 17: Kinh khủng thiên phú Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 18: Hùng Bão Quyết Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 19: Lưu Lệ Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 20: Chính diện giao phong Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 21: Năm đó thủ thành một trận chiến Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 22: Lựa chọn vũ khí Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 23: Nại Hà Thương Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 24: Lần thứ nhất ra ngoài Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 25: Cực hạn thí luyện Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 26: Hoàng Kim lão bạng Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 27: Thanh Đồng thư sách Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 28: Trên đường hoàng tuyền chờ ngươi Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 29: Gợn sóng truyền ra Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 30: Thần Ma thời đại văn tự Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 31: Vô Tận Phong Hào Phổ Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 32: Nguyệt khảo sa đọa Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 33: Khiêu chiến thi đấu âm mưu Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 34: Cô nương chịu nhục Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 35: Khiêu chiến lôi đài Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 36: Liên tục phá lôi Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 37: Lôi đài số một Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 38: Cân sức ngang tài Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 39: Đơn thương chọn lôi Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 40: Trong chiến đấu đột phá Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 41: Vô Song chiến bại Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 42: Ngưng Nguyên thành bại? Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 43: Như thế trừng phạt Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 44: Sáng lập Linh Tuyền Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 45: Cổ thư phản bộ Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 46: Kim Giáp Thần Vương bốn thức Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 47: Một ít tin tức Quyển 1: Bạch Lộc Học Viện - Chương 48: Miệng ti tiện đúng không?