doc truyen ngu nu tam kinh nntk truyen chu ebook prc download full

Ngự Nữ Tâm Kinh

Hoàn thành 133 Chương 26636 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.

Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, nhưng vị hoàng đế mười ba tuổi này không thể độc chính. Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ mười sáu tuổi mới được coi là thành niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc.

Tư Đồ Nghiệp tự phong “Nhiếp Chính Vương”, can thiệp chuyện triều chính. Tuy không công khai tạo phản, nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra.

Vương Nhạc Nhạc, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mặt búng ra sữa, liệu có làm nên sự thay đổi gì không?

Chương 01: Diễm ngộChương 02: Ma nữChương 03: Thục nữChương 04: Dã thảo (Thượng)Chương 05: Dã thảo (Hạ)Chương 06: Phao khíChương 07: Tạm biệt (Thượng)Chương 08: Tạm biệt (Hạ)Chương 09: Mộ DungChương 10: Hoa kiếpChương 11: Thâu hươngChương 12: Dâm tặcChương 13: TOÁI TINH (Thượng)Chương 14: Toái tinh (Hạ)Chương 15: Cộng sàngChương 16: Thái Vân (Thượng)Chương 17: Thái Vân (Hạ)Chương 18: – Thiên ĐậuChương 19: – Giải dược (Thượng)Chương 20: – Giải dược (Hạ)Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng)Chương 22: Biểu muội (Hạ)Chương 23: Thụ sànChương 24: Phân chia lương thựcChương 25: Hạc MinhChương 26: Mại dược (mua thuốc)Chương 27: Dục hậuChương 28: Hãm hại (Thượng)Chương 29: Hãm hại (Hạ)Chương 30: Vô SongChương 31: Bị Xọa (Thượng)Chương 32: Bị Xọa (Hạ)Chương 33: Manh Mục (Thượng)Chương 34: Manh Mục (Hạ)Chương 35: Họa Thủy (Thượng)Chương 36: Họa Thủy (Hạ)Chương 37: Liệu thươngChương 38: Chiêu Thân (Thượng)Chương 39: Bị vây (Thượng)Chương 40: Bị vây (Hạ)Chương 41: Tăng công (Thượng)Chương 42: Tăng Công (Hạ)Chương 43: Tiến SátChương 44: Thệ NgônChương 45: Mị thuật (Thượng)Chương 46: Mị thuật (Hạ)Chương 47: Hoàng Thành (Thượng)Chương 48: Hoàng Thành (Hạ)Chương 49: Tật hỏa (Lửa giận)Chương 50: – Thối địch