doc truyen ngu linh the gioi nltg truyen chu ebook prc download full

Ngự Linh Thế Giới
Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Ngưng Convert 673 Chương 220347 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

hư thiên thập phương, tinh hà làm giới.

Vạn cổ thượng hành, độc tôn huyền linh.

【 Huyền Linh 】giả, hoang thú chi hồn phách, nấp bên trong linh khiếu trên thân thể con người , lấy huyết khí dựng dưỡng mà sinh trưởng, ngoài có thể ngăn địch, trong có thể tụ lực, thiên biến vạn hóa, thông thiên triệt địa. Mà tu sĩ có Huyền Linh, thế nhân tôn xưng làm 【 Huyền Giả 】.

Vân Mộ, nhất đại Huyền Tông, bị đồng môn hãm hại, cuối cùng ôm hận chết đi, quay trở về trăm năm trước.

Lần này, ngay cả thiên nan vạn khổ cũng không quay đầu lại.

Cả đời này, ngay cả vạn kiếp đốt người cũng không chịu cúi đầu.

Cảnh giới: 

(Huyền Đồ) Khai Khiếu, Luyện Khiếu, Ngưng Khiếu

(Huyền Sĩ) Dẫn Linh, Tụ Linh, Phụ Linh

(Huyền Sư)...

5 chương truyện mới nhất

Quyển 1: Huyền Linh Đại Lục - Chương 1: Nhìn lại trăm năm Chương 2: Quá khứ vị lai Chương 3: Không cúi đầu Chương 4: Vân Thể Thiên Phong Thuật Chương 5: Thiên Hồn Bách Luyện Chương 6: Huyền Linh thuật Chương 7: Lấy độc luyện hồn Chương 8: Vân gia chủ phủ Chương 9: Huyền Linh các Chương 10: Lượng Hồn đài Chương 11: Tinh Thần trận đồ Chương 12: Khải linh Chương 13: Thiên Linh Cực Khiếu Chương 14: Chòm sao óng ánh Chương 15: Thiên phú thứ hai Chương 16: Tàng Giới luân Chương 17: Hoang thú tàn hồn Chương 18: Tu hành chi đạo Chương 19: Huyền Đạo công pháp Chương 20: Tâm tàn nhẫn Chương 21: Như Ý không gian Chương 22: Đại Thánh Thiên Cương Ấn Pháp Chương 23: Mỹ nhân như bò cạp Chương 24: Lấy ác chế ác Chương 25: Khuất nhục Chương 26: Nghịch tập Chương 27: Đuổi tới Chương 28: Thổ Băng chi kình Chương 29: Cường giả tâm Chương 30: Trấn định tự nhiên Chương 31: Mai Hoa Ngọc lệnh Chương 32: Rời khỏi Vân gia Chương 33: Chán nản thiếu niên Chương 34: Núi hoang thần miếu Chương 35: Tạo Hóa Diệu Huyền Đan Chương 36: Hoang Tuyệt Lâm Chương 37: Bách Linh Tước Điểu Chương 38: Nghịch cảnh cầu sinh Chương 39: Huyền Linh thứ hai Chương 40: Bách Linh Vân Long Tước Chương 41: Khổ tu Chương 42: Biên cảnh du sĩ Chương 43: Hữu nữ Tố Vấn Chương 44: Hai đời chi duyên Chương 45: Hoang mạc thương lữ Chương 46: Quân Mạc Vấn Chương 47: Loạn Lâm Tập Chương 48: Gặp chuyện bất bình Chương 49: Ra tay giúp đỡ Chương 50: Thiên chi kiêu nữ