doc truyen ngu hanh than y nhty truyen chu ebook prc download full

Ngũ Hành Thần Y
Ngũ Hành Thần Y

Ngũ Hành Thần Y

Tác giả: Thất Tinh Thông Huệ Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 682 Chương 62224 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tiết hoàn lương tá hành nghề y, ỡ tiết gia thu được thiên cổ chi mê, kinh qua thiên tân vạn khổ, mới tu luyện xong Ngũ Hành Thần Khí.

Hắn bằng vào cao siêu y thuật, Hành Y Tể Thế, tiềm tu Y Đạo, thông thạo Ngũ Hành tuyệt kỹ, trừ tà bệnh, đấu Giáp Binh, trừng trị mỹ nhân, sáng tạo Đào Nguyên thế giới, trở thành người người kính ngưỡng Tế Thế thần y.

Chương 1: Ông lão ngàn tuổi Chương 2: Hiện ra kỳ thư Chương 3: Thần trang quái tướng Chương 4: Nhàn nhã nông trang Chương 5: Tiết gia truyền thuyết Chương 6: Mỹ nữ ở chuồng bò Chương 7: Xuân sắc nhìn đã con mắt Chương 8: Rót thuốc phong ba Chương 9: Dục vọng đang càn quét đội hình đối phương Chương 10: Dò hỏi quải thúc Chương 11: Ngũ Hành Thần Khí Chương 12: Nguy hiểm đến Chương 13: Can đảm khởi sắc tâm Chương 14: Sự cố khó khăn Chương 15: Ngọc tỏa xuân tâm Chương 16: Đi đêm gặp cướp Chương 17: Âm mưu lúc nữa đêm Chương 18: Điệp nhật dự ngôn Chương 19: Trên trời hạ xuống mỹ nữ Chương 20: Nhiếp nhân tâm phách Chương 21: Thiên niên cổ nhân Chương 22: Nửa đường bị tập kích Chương 23: Mỹ nữ hộ lý Chương 24: Làm một chút Xuân Mộng Chương 25: Ghen tuông xảy ra Chương 26: Mỹ mông loạn tâm Chương 27: Ngũ Hành hiện thân Chương 28: Nghi thương ta chủ Chương 29: Nhất trang đứng đầu Chương 30: Giường màn chuyện Chương 31: Đêm lén đào thoát Chương 32: Thổ xuống huyền môn Chương 33: Bát quái thời không Chương 34: Nghìn vàng chuộc người Chương 35: Tiết Trang Linh Vực Chương 36: Phong nhũ mập mông Chương 37: Nhìn lén chuyện phòng the Chương 38: Dục hỏa thiêu đốt Chương 39: Đàm sắc nói yêu Chương 40: Long Sơn Dị Tượng Chương 41: Thâm sơn quái âm Chương 42: Người chết sơn động Chương 43: Nữ thể thuốc dẫn Chương 44: Rình coi cởi quần áo Chương 45: Hắc Phong quyển người Chương 46: Điên cuồng bệnh dịch Chương 47: Cơ hội thay đổi Chương 48: Đại chiến phong quái Chương 49: Toàn thôn gặp nạn Chương 50: Động Thiên ác đấu