truyen nghich thuy han nth ebook prc download full

Nghịch Thủy Hàn

Hoàn thành 111 Chương 1377 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Báo Ân Lệnh Chương 2: Đại Ám Sát Chương 3: Sát Vô Xá Chương 4: Cổ đạo Chương 5: Bằng Hữu Chương 6: Cầm tặc cầm vương+ Chương 7: Bị Bắt Chương 8: Lôi gia trang, Thần Uy tiêu cục Chương 9: Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi Chương 10: Phúc Tuệ Song Tu cùng Cao Phong Lượng Chương 11: Xác chết và Tử Tù Chương 12: Người bịt mặt trong kiệu Chương 13: Thành trì mộng ảo Chương 14: Tức đại nương Chương 15: Hủy Nặc thành Chương 16: Tức Hồng Lệ Chương 17: Bộ Thần đến rồi Chương 18: Lưu Độc Phong Chương 19: Tao ngộ của Thiết Thủ Chương 20: Không thấy ai Chương 21: Tam bảo hồ lô Chương 22: Lão nhân gia là ai Chương 23: Phá thành Chương 24: Phong tranh (Diều giấy) Chương 25: Nhất Tịch Lưu Tình. Chương 26: Lúa vàng nhuộm thắm máu tươi. Chương 27: Tư tình lẫn tư tâm. Chương 28: Nam nữ trong thạch thất. Chương 29: Mỹ nhân tươi cười xuất đao. Chương 30: Tiểu Tứ Đại Danh Bộ Chương 31: Đôi tình nhân trong biển lửa Chương 32: Trên bầu trời. Chương 33: Bảo kiếm Lưu Tình Chương 34: Giữa vùng đầm lầy Chương 35: Chạy trốn Chương 36: Bước đường cùng Chương 37: Ba hán tử bí ẩn. Chương 38: Cự nhân nhuyễn đao. Chương 39: Thảm sát đêm mưa. Chương 40: Kê Huyết và Áp Mao. Chương 41: Tư vị của Vưu Tri Vị. Chương 42: Hách Liên tiểu yêu. Chương 43: Cố Tích Triều đối diện Cố Tích Triều Chương 44: Bàn tay trắng nhợt sau rèm kiệu. Chương 45: Chiếc kiệu ma. Chương 46: Lục kiếm, Hồng mang, Bạch y nhân Chương 47: Danh bộ và Thần bộ Chương 48: Móc câu đấu tay áo. Chương 49: Đao và Quạt Chương 50: Ngòi Cự Mã, trại Thanh Thiên.