doc truyen nghich lan nl truyen chu ebook prc download full

Nghịch Lân
Nghịch Lân
Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 766 Chương 100334 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trời sinh phế vật, tao ngộ Long Thần phụ thể.

Kế thừa Thần Long ý niệm cùng năng lực, sinh lân huyễn trảo, ngự thủy Long tức, hành vân hàng vũ, thân thể vô địch.

Tại nơi này mỗi người đều muốn Đồ Long thời đại, Lý Mục Dương một mực sinh hoạt rất có áp lực.

5 chương truyện mới nhất

Quyển 1: Tinh Không Mục Dương - Tự Chương Quyển 1: Tinh Không Mục Dương - Chương 1: Thiếu niên Mục Dương! Quyển 1: Tinh Không Mục Dương - Chương 2: Vạn Lý Triều Long! Chương 3: Tư Niệm quá ngọt! Chương 4: Nước mắt quá mặn! Chương 5: Lòng người không già! Chương 6: Tiểu Tâm là Lôi Chương 7: Đồ thị cứu quốc Chương 8: Sát thủ Ô Nha! Chương 9: Quên sinh tử Chương 10: Trong mộng có Long Chương 11: Đồng học nguy hiểm Chương 12: Thiên tài ngu ngốc! Chương 13: Minh Nguyệt Đế Quốc! Chương 14: Nhanh kiểm tra ta! Chương 15: Kiểm tra ăn gian! Chương 16: Ngôn ngữ sát nhân! Chương 17: Ta không chấp nhận! Chương 18: Hư hư thực thực yêu sớm! Chương 19: Chuyện cũ năm xưa! Chương 20: Bán đứt ân tình! Chương 21: Một bả Ba Đậu (Ba Đậu: Thực vật: Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích)! Chương 22: Vết thương quỷ dị! Chương 23: Tương Mã Mục Dương! Chương 24: Mục Dương hàng Mã (Tương Mã)! Chương 25: Hoàn khố đại thiếu! Chương 26: Dung mạo ngươi xấu! Chương 27: Biếu tặng túi gấm! Chương 28: Đại ái nan ngôn! Chương 29: Thỉnh cầu trò chuyện! Chương 30: Bảo trì cách điệu! Chương 31: Hình người nệm thịt! Chương 32: Một đao chém trúng! Chương 33: Thực Thi Huyết nha! Chương 34: Đã chết! Chương 35: Không thể tin! Chương 36: Ta lòng mềm yếu! Chương 37: Chén thuốc trừ độc! Chương 38: Đều do chòm sao! Chương 39: Lang tâm cẩu phế! Chương 40: Sơ lộ tài năng! Chương 41: Quân tử chi giao! Chương 42: Lại muốn lừa gạt tiền! Chương 43: Giang Nam Thành Chủ! Chương 44: Ác nhân phá tiệm! Chương 45: Quỳ xuống! Quỳ xuống! Chương 46: Giơ tay lên phá cuộc! Chương 47: Keo kiệt dượng! Chương 48: Hù chết bảo bảo! Chương 49: Phế vật con trai!