doc truyen nghich kiem cuong than nkct truyen chu ebook prc download full

Nghịch Kiếm Cuồng Thần
Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Tác giả: K Đồng Học Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 3826 Chương 1268728 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch bị phong, bị người bắt nạt.

Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, mở linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng Kiếm Đạo, diễn biến thảo phạt Thánh thuật!

Một chiêu kiếm Tinh Thần diệt, một chiêu kiếm Quỷ Thần kinh!

Một chiêu kiếm nơi tay, một đời Cuồng Thần!... 

Chương 1: Lâm Hiên Chương 2: Ngươi, qua đây! Chương 3: Kiếm hình dây chuyền Chương 4: Dạ tập (đột kích ban đêm) Chương 5: Ngoại môn kiểm tra Chương 6: Rừng trúc vệ Chương 7: Nhiệm vụ Chương 8: Dưỡng Kiếm Sư Chương 9: Vân thủy kiếm pháp Chương 10: Kịch đấu Chương 11: Tửu Gia Chương 12: Song tuyệt Chương 13: Lôi Động Chương 14: Phong bạo Chương 15: Thiên hương phường Chương 16: Linh dịch Chương 17: Ép mua Chương 18: Kinh sợ Chương 19: Sức mạnh chưởng khống Chương 20: Ngoại môn phong vân Chương 21: Đội chấp pháp Chương 22: Phương trưởng lão Chương 23: Trận kỳ chiến Chương 24: Khoái kiếm Chương 25: Hai cái lựa chọn Chương 26: Toàn thắng Chương 27: Ngươi sẽ hối hận! Chương 28: Võ bốn cảnh Chương 29: Một chiêu Chương 30: Ma hố Chương 31: Tứ đại cao thủ trẻ tuổi Chương 32: Độc xà đoàn lính đánh thuê Chương 33: Kinh diễm nhất kiếm Chương 34: Ngoại môn tứ kiệt Chương 35: Đắc thủ Chương 36: Tàn tạ độn phù Chương 37: Ảo cảnh Kiếm ý Chương 38: Hồng Viêm Chương 39: Ma trong hầm đi ra thiếu niên Chương 40: Giao thủ Chương 41: Khiêu chiến Chương 42: Chỉ điểm Chương 43: Duẫn Thanh Y Chương 44: Toàn bộ đánh bay Chương 45: Nội môn chọn lựa thi đấu, bắt đầu! Chương 46: Thang lên trời Chương 47: Màu vàng hồ quang Chương 48: Cửa ải thứ hai, võ đài chiến! Chương 49: Lâm sư huynh cố lên! Chương 50: Liên tục thăng cấp