truyen nghe vuong phi nvp ebook prc download full

Nghề Vương Phi

Hoàn thành 278 Chương 207756 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đêm tân hôn náo động. (1) Chương 2: Đêm tân hôn náo động. (2) Chương 3: Đêm tân hôn náo động. (3) Chương 4: Đêm tân hôn náo động. (4) Chương 5: Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ Chương 6: Hưu Thư Chương 7: Kiếp này là oan gia Chương 8: Thỏa hiệp Chương 9: Móng vuốt tiểu hầu thật là sắc Chương 10: Cáo già Chương 11: Nụ hôn đầu chóng vánh Chương 12: Giả bệnh. (Thượng) Chương 13: Giả bệnh. (Hạ) Chương 14: Gia bạo Chương 15: Điện hạ sợ bóng tối Chương 16: Kinh hoàng Chương 17: Mất trí nhớ Chương 18: Đế sư rất kiêu ngạo à? Xem ta thu phục ngươi! (1) Chương 19: Đế sư rất kiêu ngạo sao? Xem ta thu phục ngươi! (2) Chương 20: Về nhà mẹ đẻ Chương 21: Vốn dĩ là gả cho người Chương 22: Dám xông vào khuê phòng của nàng? Chán sống rồi sao Chương 23: Nữ nhân của bản vương có diện mạo thế nào? Chương 24: Thật tốt vì đã không lấy cô! Chương 25: Tìm vợ Chương 26: Mệt mỏi Chương 27: Làm nũng. (1) Chương 28: Làm nũng. (2) Chương 29: Vương gia, ngài rất dính người! (1) Chương 30: Vương gia, ngài rất dính người! (2) Chương 31: Vương gia, ngài rất dính người! (3) Chương 32: Kình địch. (1) Chương 33: Kình địch. (2) Chương 34: Ai mỏng manh yếu đuối hơn ai? (1) Chương 35: Ai mỏng manh yếu đuối hơn ai? (2) Chương 36: Gặp lại Tấn vương. (1) Chương 37: Gặp lại Tấn vương. (2) Chương 38: Manh mối. (1) Chương 39: Manh mối. (2) Chương 40: Thử nghiệm. (1) Chương 41: Thí nghiệm. (2) Chương 42: Tranh chấp Chương 43: Mê man Chương 44: Ác ma sống lại (1) Chương 45: Ác ma sống lại (2) Chương 46: Ác ma sống lại (3) Chương 47: Lần đầu giao thủ Chương 48: Bắt tang tại trận. (1) Chương 49: Bắt tang tại trận. (2) Chương 50: Gỗ mục không thể khắc