doc truyen ngao the duoc than ntdt truyen chu ebook prc download full

Ngạo Thế Dược Thần
Ngạo Thế Dược Thần

Ngạo Thế Dược Thần

Tác giả: Khởi Lạc Phàm Trần Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Ngưng Convert 17 Chương 7144 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thời đại Thái sơ, quần hùng tranh bá, dị tộc ẩn núp, chư thánh giống nhau trăm hoa đua nở, tranh tiên thoát dĩnh, từ đó Thánh Vương độc tài thời đại mở ra, các châu khói lửa chiến tranh liên miên, thiên hạ hỗn loạn.

Hiện đại Đại luyện dược sư Sở Nham, ngoài ý muốn chuyển kiếp đến cái này cuồn cuộn sóng ngầm niên đại cổ xưa, mắt thấy ác Thánh đương đạo, quần ma loạn vũ, hắn tuyệt thánh khí trí, thề phải thay đổi càn khôn, giết ra một mảnh thuộc về hắn không trung.

Được thiên đạo, ngộ thần đường, liễm kỳ trân, nạp dị bảo, đấu hồn vô song, ta làm thần vương.

5 chương truyện mới nhất