truyen ngao the cuu trong thien ntctt ebook prc download full

Quyển 5: Giang Sơn Thùy Thuộc - Chương 351: Tiên hạ thủ vi cường Chương 352: Đoạt hồn đại pháp Chương 353: Đều có hành động Chương 354: Có thể bị tính kế Chương 355: Lẻn vào! Chương 356: Âm độc Chương 357: Hôm nay giết Sở Dương, ngày mai giang sơn vào tay! Chương 358: Vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn Chương 359: Mặc ngươi thiên quân vạn mã, xem ta một ngựa tuyệt trần! Chương 360: Chết cũng không uổng Chương 361: Ngươi là gian tế! Chương 362: Sinh địa tử địa, năng lực quyết đoán! Chương 363: Ngay ở trước mắt, cửa thứ nhất! Chương 364: Biệt tích núi rừng, tìm linh dược! Chương 365: Ngọc Tuyết Linh Sâm! Chương 366: Sinh lộ duy nhất! Chương 367: Đồ tẫn thiên hạ hựu hà phương?! Chương 368: Một kiếm xông vạn quan! Chương 369: Trảm tận thiên hạ bất thu đao! Chương 370: Một người một kiếm, một đường càn quét! Chương 371: Đã tới chậm Cảnh Mộng Hồn! Chương 372: Giết người có thể, thương thiên hại lý không được! Chương 373: Sói! Chương 374: Chiến vân mật bố! Chương 375: Làm sao bây giờ! Chương 376: Chủ động xuất kích Chương 377: Bạch Trường Thiên bị thúc giục! Chương 378: Tám ngàn dặm sinh tử lộ Chương 379: Ta muốn đùa chết ngươi, ngươi tin không? Chương 380: Đại soái, ta oan Chương 381: Thiết Bổ Thiên chờ đợi Chương 382: Đệ Ngũ xuất chinh Chương 383: Địch ta trong gang tấc Chương 384: Từng bước kinh tâm! Chương 385: Huyền Băng Ngọc Cao, cửu trọng đan thành! Chương 386: Thân thể tiên thiên! Chương 387: Bóng dáng Sở Diêm Vương! Chương 388: Một lần là xong Chương 389: Xông xông xông Chương 390: Thiêu núi thiêu ra tai họa đến Chương 391: Cả người là bảo Chương 392: Tai bay vạ gió! Chương 393: Tuyệt xử phùng sinh Chương 394: Vì ai thủ băng tâm, vì ai triệt ngọc cốt? Chương 395: Cố ý hiểu lầm! Chương 396: Bằng hữu sao? Chương 397: Nàng là độc nhất vô nhị! Chương 398: Khinh thán anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhân tâm! Chương 399: Ta là Kiếm Vương! Chương 400: Lui binh đi, lui binh đi! Ngoan

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 666069 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: