doc truyen ngao the cuu trong thien full text ntctt truyen chu ebook prc download full

Quyển 5: Giang Sơn Thùy Thuộc - Chương 351: Tiên hạ thủ vi cường Chương 352: Đoạt hồn đại pháp Chương 353: Đều có hành động Chương 354: Có thể bị tính kế Chương 355: Lẻn vào! Chương 356: Âm độc Chương 357: Hôm nay giết Sở Dương, ngày mai giang sơn vào tay! Chương 358: Vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn Chương 359: Mặc ngươi thiên quân vạn mã, xem ta một ngựa tuyệt trần! Chương 360: Chết cũng không uổng Chương 361: Ngươi là gian tế! Chương 362: Sinh địa tử địa, năng lực quyết đoán! Chương 363: Ngay ở trước mắt, cửa thứ nhất! Chương 364: Biệt tích núi rừng, tìm linh dược! Chương 365: Ngọc Tuyết Linh Sâm! Chương 366: Sinh lộ duy nhất! Chương 367: Đồ tẫn thiên hạ hựu hà phương?! Chương 368: Một kiếm xông vạn quan! Chương 369: Trảm tận thiên hạ bất thu đao! Chương 370: Một người một kiếm, một đường càn quét! Chương 371: Đã tới chậm Cảnh Mộng Hồn! Chương 372: Giết người có thể, thương thiên hại lý không được! Chương 373: Sói! Chương 374: Chiến vân mật bố! Chương 375: Làm sao bây giờ! Chương 376: Chủ động xuất kích Chương 377: Bạch Trường Thiên bị thúc giục! Chương 378: Tám ngàn dặm sinh tử lộ Chương 379: Ta muốn đùa chết ngươi, ngươi tin không? Chương 380: Đại soái, ta oan Chương 381: Thiết Bổ Thiên chờ đợi Chương 382: Đệ Ngũ xuất chinh Chương 383: Địch ta trong gang tấc Chương 384: Từng bước kinh tâm! Chương 385: Huyền Băng Ngọc Cao, cửu trọng đan thành! Chương 386: Thân thể tiên thiên! Chương 387: Bóng dáng Sở Diêm Vương! Chương 388: Một lần là xong Chương 389: Xông xông xông Chương 390: Thiêu núi thiêu ra tai họa đến Chương 391: Cả người là bảo Chương 392: Tai bay vạ gió! Chương 393: Tuyệt xử phùng sinh Chương 394: Vì ai thủ băng tâm, vì ai triệt ngọc cốt? Chương 395: Cố ý hiểu lầm! Chương 396: Bằng hữu sao? Chương 397: Nàng là độc nhất vô nhị! Chương 398: Khinh thán anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhân tâm! Chương 399: Ta là Kiếm Vương! Chương 400: Lui binh đi, lui binh đi! Ngoan

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 2803749 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: