doc truyen ngao the cuu trong thien full text ntctt truyen chu ebook prc download full

Chương 301: Lòng này đã đóng băng Chương 302: Việc mà huynh đệ ta làm, ta không gánh thì ai gánh? Chương 303: Cố Diệu Linh Chương 304: Tiểu Diệu tỷ, ta muốn tỷ làm vợ của ta! Chương 305: Vì tình yêu này, ta đợi, ta xông! Chương 306: Oa! Sư phụ! Chương 307: Anh hùng cứu mỹ mân Chương 308: Tổ hợp kỳ quái Chương 309: Nữ nhân bưu hãn chân chính Chương 310: Nữ nhi uống Nữ nhi hồng Chương 311: Thiết Bổ Thiên Quyết Đoán Chương 312: Đột phá cảnh giới thiên đạo! Chương 313: Là ai tới? Chương 314: Úy công tử Chương 315: Thứ Ta Muốn Biết! Chương 316: Lai lịch Cửu Kiếp Kiếm Chương 317: Cách nói? Cách nói gì? Chương 318: Tại Sao Có Thể Như Vậy? Chương 319: Con đường của ngươi đã khác! Chương 320: Ngươi là tứ gia của ta? Chương 321: Sở Diêm Vương thu lễ Chương 322: Chia của như thế! Chương 323: Thoải mái đến cùng cực! Chương 324: Đều tự đột phá! Chương 325: Thực khéo Chương 326: Cái thương này rất kỳ quái Chương 327: Phát Rồi! Sảng Khoái! Chương 328: Chỉ Có Một Nhà, Không Còn Ai Khác! Chương 329: Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên! Chương 330: Đệ Ngũ Khinh Nhu nổi giận! Chương 331: Thùy ngôn thử sinh vô hám sự? Chương 332: Ta nếu giết ngươi, ai dám nói gì? Chương 333: Âm soa dương thác Chương 334: Đối thủ như thế không thể là địch Chương 335: Quỷ âm vương tọa, Quân Thanh Dương Chương 336: Lại một lần đột phá Chương 337: Hành động Chương 338: Không khí chiến tranh dày đặc Chương 339: Đây là Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 340: Độc Long Giao Chương 341: Đồ Giao Chương 342: Cửu Kiếp kiếm đệ tam tiết Chương 343: Kiếm nhận quy vị Chương 344: Vật đổi sao dời, thương khung nhiễm huyết Chương 345: Hoàn toàn rối loạn Chương 346: Đàm Đàm tình duyên Chương 347: Xảo ngộ Chương 348: La Khắc Địch và Đàm Đàm lần đầu gặp mặt Chương 349: Họ Đàm, đại danh Đàm Chương 350: Tam Tinh Thánh Tộc kỳ quái

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 2799863 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: