truyen ngao the cuu trong thien ntctt ebook prc download full

Chương 301: Lòng này đã đóng băng Chương 302: Việc mà huynh đệ ta làm, ta không gánh thì ai gánh? Chương 303: Cố Diệu Linh Chương 304: Tiểu Diệu tỷ, ta muốn tỷ làm vợ của ta! Chương 305: Vì tình yêu này, ta đợi, ta xông! Chương 306: Oa! Sư phụ! Chương 307: Anh hùng cứu mỹ mân Chương 308: Tổ hợp kỳ quái Chương 309: Nữ nhân bưu hãn chân chính Chương 310: Nữ nhi uống Nữ nhi hồng Chương 311: Thiết Bổ Thiên Quyết Đoán Chương 312: Đột phá cảnh giới thiên đạo! Chương 313: Là ai tới? Chương 314: Úy công tử Chương 315: Thứ Ta Muốn Biết! Chương 316: Lai lịch Cửu Kiếp Kiếm Chương 317: Cách nói? Cách nói gì? Chương 318: Tại Sao Có Thể Như Vậy? Chương 319: Con đường của ngươi đã khác! Chương 320: Ngươi là tứ gia của ta? Chương 321: Sở Diêm Vương thu lễ Chương 322: Chia của như thế! Chương 323: Thoải mái đến cùng cực! Chương 324: Đều tự đột phá! Chương 325: Thực khéo Chương 326: Cái thương này rất kỳ quái Chương 327: Phát Rồi! Sảng Khoái! Chương 328: Chỉ Có Một Nhà, Không Còn Ai Khác! Chương 329: Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên! Chương 330: Đệ Ngũ Khinh Nhu nổi giận! Chương 331: Thùy ngôn thử sinh vô hám sự? Chương 332: Ta nếu giết ngươi, ai dám nói gì? Chương 333: Âm soa dương thác Chương 334: Đối thủ như thế không thể là địch Chương 335: Quỷ âm vương tọa, Quân Thanh Dương Chương 336: Lại một lần đột phá Chương 337: Hành động Chương 338: Không khí chiến tranh dày đặc Chương 339: Đây là Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 340: Độc Long Giao Chương 341: Đồ Giao Chương 342: Cửu Kiếp kiếm đệ tam tiết Chương 343: Kiếm nhận quy vị Chương 344: Vật đổi sao dời, thương khung nhiễm huyết Chương 345: Hoàn toàn rối loạn Chương 346: Đàm Đàm tình duyên Chương 347: Xảo ngộ Chương 348: La Khắc Địch và Đàm Đàm lần đầu gặp mặt Chương 349: Họ Đàm, đại danh Đàm Chương 350: Tam Tinh Thánh Tộc kỳ quái

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 666038 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: