doc truyen ngao the cuu trong thien full text ntctt truyen chu ebook prc download full

Chương 151: Sở Ngự Tọa chăm chỉ học tập Chương 152: Đem tới tận cửa cho lừa Chương 153: Thả lưới to đợi cá vào Chương 154: Cố Độc Hành trở về Chương 155: Tạo phản Chương 156: Dựa vào cái gì sao? Chương 157: Canh bạc lớn Chương 158: “Trí thông minh” của Đao Vương Chương 159: Thuơng Tâm Đao Vuơng đến Chương 160: Tính toán sai lầm của Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 161: Đột phá cực hạn chỉ dễ vậy thôi! Chương 162: Thuyết phục lần đầu Chương 163: Biểu ca - biểu muội Chương 164: Ta muốn huynh đệ thật sự Chương 165: Ta hi vọng có Chương 166: Khổng Thương Tâm hành động Chương 167: Cướp ngục Chương 168: “Cứng rắn” chiến đấu Chương 169: Tại sao lại như thế? Chương 170: Chiến báo Chương 171: Đùa giỡn ngươi một chút Chương 172: Các ngươi hiện giờ rất nguy hiểm Chương 173: Hai kế lưỡng xà xuất động Chương 174: Va chạm Chương 175: Ba vị Vương Tọa cùng chiến bại Chương 176: Sở Dương ca ca, có cảm giác chưa? Chương 177: Chuyện bình sinh của nam nhi, nắm giữ thiên hạ! Chương 178: Kế hoạch lớn không bằng biến hóa lớn Chương 179: Quan phỉ hợp tác, toàn thành điều tra Chương 180: Thổi cạn nước Cửu Trọng Thiên - Bằng tay ta Tử Ngọc tiêu Chương 181: Nắm giữ thiên hạ Chương 182: Ta có con đường của ta Chương 183: Ta mời huynh uống rượu Chương 184: Lời hứa duy nhất Chương 185: Đạp đổ chín tầng trời để tìm em Chương 186: Vì quân nhất túy! Chương 187: Sở Diêm Vương đáng sợ! Chương 188: Vận khí của Du Vận Chương 189: Bắt đầu hành động! Chương 190: Nước dìm vương tọa! Chương 191: Sơn cùng thủy tận, không tiếc chiến một trận! Chương 192: Vây giết vương tọa! Chương 193: Cùng đồ mạt lộ Chương 194: Hứa hẹn duy nhất! Chương 195: Sai cùng đúng Chương 196: Bức bách Thiết Bổ Thiên! Chương 197: Cướp cùng giết ngoài ý muốn! Chương 198: Sở Ngự Tòa rít gào! Chương 199: Hoàng đế triệu kiến! Chương 200: Đệ nhất hồng nhan, đỉnh phong quyền thế, cử quốc phú quý, khuyên quân lưu lại

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 2799863 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: