truyen ngao the cuu trong thien ntctt ebook prc download full

Chương 101: Sở Diêm vương Quyển 4: Thiết Vân Bổ Thiên - Chương 102: Quá sạch sẽ, không được Chương 103: Nghi điểm trùng trùng Chương 104: Ám Dạ khiêu chiến giả Chương 105: Phóng tay mà làm Chương 106: Nhìn không thấu Chương 107: Xuất động Đồ Dương Chương 108: Khinh Vũ Chương 109: Nàng là mạng của ta! Chương 110: Đắng hay không đắng Chương 111: Nàng là nhược điểm của ngươi Chương 112: Mạc thị gia tộc Chương 113: Sở Dương thúc thúc Chương 114: Sở Dương vọng động Chương 115: Một tia hy vọng Chương 116: Thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 117: Thế cục nghiêm trọng Chương 118: Ở đã không được, trốn cũng chẳng xong Chương 119: Tính toán đến chết Chương 120: Diêm Vương nổi giận Chương 121: Nhắc nhở Chương 122: Có dám đánh cuộc với ta một lần? Chương 123: Tâm của cường giả Chương 124: Bố cục! Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể mắc mưu sao? Chương 125: Tán gái cũng quá khó Chương 126: Đòi nợ đánh cuộc Chương 127: Sở Ngự tọa tâm sáng như trăng rằm Chương 128: Khua môi múa mép Chương 129: Sở Ngự tọa trung can nghĩa đảm Chương 130: Đột phá Vũ giả Chương 131: Chửi mắng không quên nịnh nọt Chương 132: Đại địch trong đời Chương 133: Chạm tay có thể bỏng Chương 134: Tinh mộng khinh vũ - Khuynh tẫn hồng trần Chương 135: Tiễn đưa muội một lễ vật nhỏ Chương 136: Ai được tiện nghi? Chương 137: Cố Độc Hành mời khách Chương 138: Không chỉ chính mình bị mắc lừa! Chương 139: Lai lịch Sở Diêm Vương! Chương 140: Trảo thiệt đầu! (Bức cung) Chương 141: Bị bắt Chương 142: Trốn Chương 143: Chánh chủ xuất hiện Chương 144: Cuộc chiến Vương tọa Chương 145: Lưỡng bại câu thương Chương 146: Có đi, thì đi cho nhanh! Chương 147: Bủm! Bùm! Bum! Chương 148: Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang Chương 149: Hoài nghi Chương 150: Phán đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 678015 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: