doc truyen ngao the cuu trong thien full text ntctt truyen chu ebook prc download full

Chương 101: Sở Diêm vương Quyển 4: Thiết Vân Bổ Thiên - Chương 102: Quá sạch sẽ, không được Chương 103: Nghi điểm trùng trùng Chương 104: Ám Dạ khiêu chiến giả Chương 105: Phóng tay mà làm Chương 106: Nhìn không thấu Chương 107: Xuất động Đồ Dương Chương 108: Khinh Vũ Chương 109: Nàng là mạng của ta! Chương 110: Đắng hay không đắng Chương 111: Nàng là nhược điểm của ngươi Chương 112: Mạc thị gia tộc Chương 113: Sở Dương thúc thúc Chương 114: Sở Dương vọng động Chương 115: Một tia hy vọng Chương 116: Thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 117: Thế cục nghiêm trọng Chương 118: Ở đã không được, trốn cũng chẳng xong Chương 119: Tính toán đến chết Chương 120: Diêm Vương nổi giận Chương 121: Nhắc nhở Chương 122: Có dám đánh cuộc với ta một lần? Chương 123: Tâm của cường giả Chương 124: Bố cục! Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể mắc mưu sao? Chương 125: Tán gái cũng quá khó Chương 126: Đòi nợ đánh cuộc Chương 127: Sở Ngự tọa tâm sáng như trăng rằm Chương 128: Khua môi múa mép Chương 129: Sở Ngự tọa trung can nghĩa đảm Chương 130: Đột phá Vũ giả Chương 131: Chửi mắng không quên nịnh nọt Chương 132: Đại địch trong đời Chương 133: Chạm tay có thể bỏng Chương 134: Tinh mộng khinh vũ - Khuynh tẫn hồng trần Chương 135: Tiễn đưa muội một lễ vật nhỏ Chương 136: Ai được tiện nghi? Chương 137: Cố Độc Hành mời khách Chương 138: Không chỉ chính mình bị mắc lừa! Chương 139: Lai lịch Sở Diêm Vương! Chương 140: Trảo thiệt đầu! (Bức cung) Chương 141: Bị bắt Chương 142: Trốn Chương 143: Chánh chủ xuất hiện Chương 144: Cuộc chiến Vương tọa Chương 145: Lưỡng bại câu thương Chương 146: Có đi, thì đi cho nhanh! Chương 147: Bủm! Bùm! Bum! Chương 148: Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang Chương 149: Hoài nghi Chương 150: Phán đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 2940358 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: