truyen ngao the cuu trong thien ntctt ebook prc download full

Chương 51: Cầm tặc trước cầm vương Chương 52: Các ngươi giết hắn thì ta thịt thằng này Chương 53: Cửu Kiếp kiếm khinh bỉ Chương 54: Lại đột phá Chương 55: Không lâu đâu, một vạn tám ngàn năm là đủ Chương 56: Không gì là không thể thôn phệ Chương 57: Tới Thiến Vân Chương 58: Cuộc gặp ngoài số mệnh Chương 59: Đọ sức Chương 60: Thái tử rơi lệ Chương 61: Hải tặc Mã Đà Tử Chương 62: Thông thiên đạo tặc Chương 63: Thiên Binh Các - Chỉ dành cho kẻ có tiền! Chương 64: Người thanh niên kì dị! Chương 65: Điều tra Sở Dương! Chương 66: Cố Độc Hành! Chương 67: Ngươi còn là con người nữa không? Chương 68: Cởi mở tấm lòng Chương 69: Một lần vỗ tay tạo nên truyền thuyết Chương 70: Cố Diệu Linh trong truyền thuyết Chương 71: Cuồng Tôn kiếm quyết Chương 72: Thiếu nữ kỳ quái Chương 73: Ông đây dùng mạng của ngươi để mua Chương 74: Ý nghĩa thật sự của hai chữ “Thiên Binh” Chương 75: Từng bước phơi bày Chương 76: Thực lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 77: Sự hợp tác khó tin Chương 78: Phải trái, đúng sai hãy để lịch sử phán xét Chương 79: Dù đã thành sẹo cũng phải vạch trần Chương 80: Cái gì là huynh đệ? Chương 81: Thái tử cho mời Chương 82: Đấu trận đầu với Thái tử Chương 83: Muốn hết ngoại ưu phải an nội loạn Chương 84: Chỉ cần ngươi hữu dụng, ta liền đáp ứng hết thảy Chương 85: Ngự Tọa khách khanh Chương 86: Quan tiền nhậm phải thị uy chứ Chương 87: Tương lai chúng ta không ở nơi này Chương 88: Tìm ra gian tế Chương 89: Rút kén tróc tơ Chương 90: Thanh trừ Bổ Thiên Các Chương 91: Vừa đấm vừa xoa Chương 92: Đoạt hết thực quyền Chương 93: Sự chờ đợi của Thiết Bổ Thiên Chương 94: Đánh bại Chương 95: Bên hồ Lưu Thúy Chương 96: Quái thai đột phá! Chương 97: Mềm mại như nước! Chương 98: Giết hay không? Chương 99: Bổ Thiên Các hoạt động Chương 100: Sở Ngự tọa

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 666052 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: