doc truyen ngao the cuu trong thien full text ntctt truyen chu ebook prc download full

Chương 51: Cầm tặc trước cầm vương Chương 52: Các ngươi giết hắn thì ta thịt thằng này Chương 53: Cửu Kiếp kiếm khinh bỉ Chương 54: Lại đột phá Chương 55: Không lâu đâu, một vạn tám ngàn năm là đủ Chương 56: Không gì là không thể thôn phệ Chương 57: Tới Thiến Vân Chương 58: Cuộc gặp ngoài số mệnh Chương 59: Đọ sức Chương 60: Thái tử rơi lệ Chương 61: Hải tặc Mã Đà Tử Chương 62: Thông thiên đạo tặc Chương 63: Thiên Binh Các - Chỉ dành cho kẻ có tiền! Chương 64: Người thanh niên kì dị! Chương 65: Điều tra Sở Dương! Chương 66: Cố Độc Hành! Chương 67: Ngươi còn là con người nữa không? Chương 68: Cởi mở tấm lòng Chương 69: Một lần vỗ tay tạo nên truyền thuyết Chương 70: Cố Diệu Linh trong truyền thuyết Chương 71: Cuồng Tôn kiếm quyết Chương 72: Thiếu nữ kỳ quái Chương 73: Ông đây dùng mạng của ngươi để mua Chương 74: Ý nghĩa thật sự của hai chữ “Thiên Binh” Chương 75: Từng bước phơi bày Chương 76: Thực lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu Chương 77: Sự hợp tác khó tin Chương 78: Phải trái, đúng sai hãy để lịch sử phán xét Chương 79: Dù đã thành sẹo cũng phải vạch trần Chương 80: Cái gì là huynh đệ? Chương 81: Thái tử cho mời Chương 82: Đấu trận đầu với Thái tử Chương 83: Muốn hết ngoại ưu phải an nội loạn Chương 84: Chỉ cần ngươi hữu dụng, ta liền đáp ứng hết thảy Chương 85: Ngự Tọa khách khanh Chương 86: Quan tiền nhậm phải thị uy chứ Chương 87: Tương lai chúng ta không ở nơi này Chương 88: Tìm ra gian tế Chương 89: Rút kén tróc tơ Chương 90: Thanh trừ Bổ Thiên Các Chương 91: Vừa đấm vừa xoa Chương 92: Đoạt hết thực quyền Chương 93: Sự chờ đợi của Thiết Bổ Thiên Chương 94: Đánh bại Chương 95: Bên hồ Lưu Thúy Chương 96: Quái thai đột phá! Chương 97: Mềm mại như nước! Chương 98: Giết hay không? Chương 99: Bổ Thiên Các hoạt động Chương 100: Sở Ngự tọa

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Hoàn thành 2673 Chương 2786092 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: