doc truyen ngao kiem lang van nklv truyen chu ebook prc download full

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Hoàn thành 703 Chương 154712 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đó là một thế giới lấy kiếm là chủ!

Lăng Tiêu là một đệ tử nội môn của Thục Sơn, khi quan sát tiền bối sư môn độ kiếp thì bị thiên kiếp đưa sáng dị giới, sống lại trên thân xác của một công tử quý tộc.

Nắm giữ kiếm kỹ Thần cấp mà vô số người trên thế giới này tôn sùng, còn cả y thuật thần kỳ mà người ở thế giới này không thể lý giải nổi, bản thân lại là thiên mạch giả có thể chất phế phẩm đối với võ đạo, Lăng Tiêu sẽ dùng phương thức nào để tự chứng minh bản thân???

Giới Thiệu Truyện - Hệ thống cấp bậc Chương 1: Vụ Bê Bối Chương 2: Lăng Gia Tiểu Công Chúa Chương 3: Tạ Hiểu Yên Chương 4: Thân Tình Chương 5: Học Viện Đế Quốc Chương 6: Khiêu Khích Chương 7: Cô Gái Ngượng Ngùng Chương 8: Phạm Đế Á Thánh Quả Chương 9: Công Hội Mạo Hiểm Chương 10: Nghi Vấn Chương 11: Kim Châm Kỳ Thuật Chương 12: Giá Trị Chương 13: Thượng Quan Vũ Đồng Chương 14: Ứng Chiến Chương 15: Kiếm Tên Xích Viêm Chương 16: Luận Bàn Chương 17: Trước Trận Chiến Chương 18: Chiến! Chương 19: May Mắn Quá? Chương 20: Thần Kiếm Kỹ!? Chương 21: Ô Lan Hùng Phẫn Nộ Chương 22: Lăng Đại Tướng Quân Chương 23: Vu Thản Trấn Chương 24: Vô Vọng Chi Họa Chương 25: Hoàng Bộ Gia Tộc Chương 26: Trung Giai Địa Cấp Kiếm Kỹ Chương 27: Ly Khai Chương 28: Giao Dịch Chương 29:: 00 (47): Sát Chương 30: Chữa Thương Chương 31: Quyết Định Của Y Toa Chương 32: Luyện Thể Chương 33: Oan Gia Ngõ Hẹp Chương 34: Hoàng Tước Theo Sau Chương 35: Kết Thù Chương 36: Tâm Cảnh Chương 37: Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng Chương 38: Ma Thú Bậc Năm! Chương 39: Gần Trong Gang Tấc! Chương 40: Sinh Tử Một Đường Chương 41: Thu Hoạch Chương 42: Bị Đùa Giỡn Chương 43: Trứng Ma Thú Và Điên Cuồng Tiến Cấp Chương 44: Thảo Dược Dịch Dung Chương 45: Cuộc Chiến Trong Rừng Rậm (Thượng) Chương 46: Cuộc Chiến Trong Rừng Rậm (Hạ) Chương 47: Hội Đấu Giá Chương 48: Hoàng Phủ Nguyệt Chương 49: Chấn Động