settingsshare

Ngã Đích Đại Hiệp Hệ Thống Chương 05: Lựa chọn chức nghiệpChương 05: Lựa chọn chức nghiệp

Chức nghiệp năm: Đạo sĩ.

Trận doanh: Chính nghĩa trận doanh.

Mới bắt đầu trụ cột thuộc tính:

Tinh Thần Lực 3 (bình thường trưởng thành nam tính làm một, Tinh Thần Lực càng cao, dùng đến pháp thuật uy lực càng cường.).

Lực lượng 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một.)

Nhanh nhẹn 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Nhanh nhẹn càng cao, vô luận là di động tốc độ, hay là ra tay tốc độ, đều càng nhanh.)

Phòng ngự 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Phòng ngự càng cao, bị công kích lúc bị thương hại càng thấp.)

Thể chất 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Thể chất càng cao, sức chịu đựng càng tốt, bị thương tổn về sau khôi phục được càng nhanh.)

Đạo sĩ mỗi thăng một cấp, phát triển thuộc tính là:

Tinh Thần Lực thêm 2.

Lực lượng thêm 0.5.

Nhanh nhẹn thêm 0.5.

Phòng ngự thêm 0.5.

Thể chất thêm 0.5.

Một chuyển bổ sung kỹ năng: Tam cấp (Khu Quỷ Thuật).

Chức nghiệp vũ khí: Phất trần.

...

Chức nghiệp sáu: Hòa thượng.

Trận doanh: Chính nghĩa trận doanh.

Mới bắt đầu trụ cột thuộc tính:

Tinh Thần Lực 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một, Tinh Thần Lực càng cao, dùng đến pháp thuật uy lực càng cường.).

Lực lượng 3 (bình thường trưởng thành nam tính làm một.)

Nhanh nhẹn 1.5 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Nhanh nhẹn càng cao, vô luận là di động tốc độ, hay là ra tay tốc độ, đều càng nhanh.)

Phòng ngự 2 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Phòng ngự càng cao, bị công kích lúc bị thương hại càng thấp.)

Thể chất 2 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Thể chất càng cao, sức chịu đựng càng tốt, bị thương tổn về sau khôi phục được càng nhanh.)

Chiến sĩ mỗi thăng một cấp, phát triển thuộc tính là:

Tinh Thần Lực thêm 0.5.

Lực lượng thêm 1.25.

Nhanh nhẹn thêm 0.8.

Phòng ngự thêm 1.

Thể chất thêm 1.

Một chuyển bổ sung kỹ năng: Ngũ cấp (Phật Ninh Thuật)

Chức nghiệp vũ khí: Phật châu, thiền trượng.

...

Chức nghiệp bảy: Hiệp khách.

Trận doanh: Chính nghĩa trận doanh.

Mới bắt đầu trụ cột thuộc tính:

Tinh Thần Lực 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một, Tinh Thần Lực càng cao, dùng đến pháp thuật uy lực càng cường.).

Lực lượng 3 (bình thường trưởng thành nam tính làm một.)

Nhanh nhẹn 1.5 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Nhanh nhẹn càng cao, vô luận là di động tốc độ, hay là ra tay tốc độ, đều càng nhanh.)

Phòng ngự 2 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Phòng ngự càng cao, bị công kích lúc bị thương hại càng thấp.)

Thể chất 2 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Thể chất càng cao, sức chịu đựng càng tốt, bị thương tổn về sau khôi phục được càng nhanh.)

Hiệp khách mỗi thăng một cấp, phát triển thuộc tính là:

Tinh Thần Lực thêm 0.5.

Lực lượng thêm 1.

Nhanh nhẹn thêm 0.8.

Phòng ngự thêm 1.

Thể chất thêm 1.

Một chuyển bổ sung kỹ năng: Một cấp (Chính Nghĩa Chi Nhãn), Nhị cấp (Xan Phong Lộ Túc), Ngũ cấp (Cự Lực Kích).

Chức nghiệp vũ khí: Kiếm hoặc quyền.

...

Chức nghiệp tám: Vong Linh pháp sư.

Trận doanh: Tà ác trận doanh.

Mới bắt đầu trụ cột thuộc tính:

Tinh Thần Lực 3 (bình thường trưởng thành nam tính làm một, Tinh Thần Lực càng cao, dùng đến pháp thuật uy lực càng cường.).

Lực lượng 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một.)

Nhanh nhẹn 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Nhanh nhẹn càng cao, vô luận là di động tốc độ, hay là ra tay tốc độ, đều càng nhanh.)

Phòng ngự 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Phòng ngự càng cao, bị công kích lúc bị thương hại càng thấp.)

Thể chất 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Thể chất càng cao, sức chịu đựng càng tốt, bị thương tổn về sau khôi phục được càng nhanh.)

Vong Linh pháp sư mỗi thăng một cấp, phát triển thuộc tính là:

Tinh Thần Lực thêm 2.

Lực lượng thêm 0.5.

Nhanh nhẹn thêm 0.5.

Phòng ngự thêm 0.5.

Thể chất thêm 0.5.

Một chuyển bổ sung kỹ năng: Ngũ cấp (triệu hoán thi thể.)

Chức nghiệp vũ khí: Pháp trượng.

...

Chức nghiệp chín: Hắc Ám chiến sĩ.

Mới bắt đầu trụ cột thuộc tính:

Tinh Thần Lực 1 (bình thường trưởng thành nam tính làm một, Tinh Thần Lực càng cao, dùng đến pháp thuật uy lực càng cường.).

Lực lượng 3 (bình thường trưởng thành nam tính làm một.)

Nhanh nhẹn 1.5 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Nhanh nhẹn càng cao, vô luận là di động tốc độ, hay là ra tay tốc độ, đều càng nhanh.)

Phòng ngự 2 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Phòng ngự càng cao, bị công kích lúc bị thương hại càng thấp.)

Thể chất 2 (bình thường trưởng thành nam tính làm một. Chú thích: Thể chất càng cao, sức chịu đựng càng tốt, bị thương tổn về sau khôi phục được càng nhanh.)

Hắc Ám chiến sĩ mỗi thăng một cấp, phát triển thuộc tính là:

Tinh Thần Lực thêm 0.5.

Lực lượng thêm 1.

Nhanh nhẹn thêm 0.8.

Phòng ngự thêm 1.

Thể chất thêm 1.

Một chuyển bổ sung kỹ năng: Tam cấp (cầm đao thuật, có thể đơn cầm binh khí.), Thất cấp (Hắc Ám chi rống, làm cho người cảm nhận được khôn cùng sợ hãi, suy yếu đối thủ sức chiến đấu.)

Chức nghiệp vũ khí: Có thể đao có thể kiếm.

...

Manh Manh đát tiểu nữ hài rất nghiêm túc nói ra: “Thỉnh Kí Chủ chăm chú lựa chọn chức nghiệp, dù sao tại đây không có chức nghiệp trọng tuyển cơ, Kí Chủ cả đời cũng chỉ có thể lựa chọn một lần, quan hệ lấy tương lai phát triển, cùng với tương lai hai chuyển chức nghiệp, ba chuyển chức nghiệp.”

Thẩm Dạ cũng lâm vào trầm ngâm chính giữa.

Cái này chín cái chức nghiệp, theo thứ tự là chiến sĩ, pháp sư, mục sư, Cung Tiễn Thủ, đạo sĩ, hòa thượng, hiệp khách, tử linh pháp sư, cùng với Hắc Ám chiến sĩ.

Mục sư loại này vú em chức nghiệp, chính mình gần đây không thích, trước tiên có thể buông tha cho.

Hắc Ám Hệ, nghe tà ác chi cực, nhưng chính mình cũng không phải trong hai niên kỷ, cũng có thể buông tha cho.

Buông tha cho mất những này, cũng tựu còn lại pháp sư, Cung Tiễn Thủ, chiến sĩ, đạo sĩ, hòa thượng, hiệp khách cái này sáu cái chức nghiệp rồi.

Cái này sáu cái chức nghiệp chính giữa, viễn trình hệ có Cung Tiễn Thủ, pháp sư, cùng với đạo sĩ.

Cận chiến hệ có chiến sĩ, hòa thượng, cùng với hiệp khách.

Tại hiện đại đô thị chính giữa, các loại hoàn cảnh mất trật tự.

Ngươi chưa hẳn có thể vĩnh viễn cùng địch nhân bảo trì tại viễn trình trạng thái, viễn trình hệ tính nguy hiểm khá cao.

Cho nên, tốt nhất hay là chọn một cận chiến chức nghiệp.

Mà cận chiến chức nghiệp, thì ra là chiến sĩ, hòa thượng cùng hiệp khách ba người này, hết lần này tới lần khác ba người này chính giữa, hòa thượng cái nghề nghiệp này nhu cầu viết: Nhất định phải đầu trọc.

Thẩm Dạ ngẫm lại chính mình đầu trọc hình ảnh thật đẹp, không tự chủ được đánh nữa rùng mình một cái, hòa thượng cái nghề nghiệp này không cân nhắc.

Kể từ đó, chỉ có chiến sĩ cùng hiệp khách cái này hai lựa chọn rồi.

Xem hai cái này chức nghiệp thuộc tính, chiến sĩ cùng hiệp khách thuộc tính đều không sai biệt lắm.

Chiến sĩ hai chuyển chức nghiệp, theo thứ tự là: Kiếm chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ, quyền chiến sĩ, đao chiến sĩ.

Hiệp khách hai chuyển chức nghiệp, theo thứ tự là: Song kiếm hiệp khách, tốc kiếm hiệp khách, đại kiếm hiệp khách.

Có thể nói, vô luận là chiến sĩ, còn là hiệp khách, đều đều có các sở trường, khó phân cao thấp. Chiến sĩ càng rộng bác một điểm, dùng đao kiếm dùng nắm đấm dùng thuẫn đều có, mà hiệp khách tắc thì hoàn toàn chỉ dùng kiếm.

Thẩm Dạ trầm ngâm một hai, hay là không biết cái này hai cái chức nghiệp, đến cùng cái đó một cái chức nghiệp tốt.

Cuối cùng nhất, bắt đầu ném nổi lên tiền xu.

Chính diện vi chiến sĩ.

Phản diện vi hiệp khách.

Tiền xu ném đi đi ra ngoài, ba một tiếng mất hồi.

Phản diện.

“Có lẽ, đây là Thượng Thương muốn ta tuyển hiệp khách.” Thẩm Dạ rốt cục đã chọn chính mình cuối cùng nhất chức nghiệp: “Ta lựa chọn một chuyển chức nghiệp, hiệp khách.”

“Xác định sao?” Manh Manh đát tiểu nữ hài hỏi.

“Xác định.” Thẩm Dạ gật đầu.

“Đi, chứng kiến bên cạnh cái thứ nhất khe hở a, ngươi có thể bước vào cái thứ nhất khe hở, lập tức có thể tiến hành chuyển chức.” Manh Manh đát tiểu nữ hài nói ra.

Convert by: Phong Nhân Nhân


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ