truyen nang phi luoi cua ta vuong nplctv ebook prc download full

Nàng Phi Lười Của Tà Vương
Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Hoàn thành 104 Chương 1358 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhà có việc mừng Chương 2: Xuất phủ Chương 3: CHƯƠNG 3 Chương 4: CHƯƠNG 4 Chương 5: Ăn nhầm thuốc Chương 6: Trêu đùa mỹ nam Chương 7: Dâng trà (1) Chương 8: Dâng Trà (2) Chương 9: Thầy trò gặp mặt Chương 10: Tương lai Túy Xuân Uyển Chương 11: Chọc nhầm người Chương 12: Lãnh gia là sát thủ? Chương 13: Gặp mặt Chương 14: Phong ba ngày trưởng thành (1) Chương 15: Phong ba ngày trưởng thành (2) Chương 16: Thanh danh Chương 17: Rời trường thi tới trà lâu (1) Chương 18: Rời trường thi tới trà lâu (2) Chương 19: Rời trường thi tới trà lâu (3) Chương 20: Yết bảng (1) Chương 21: Yết bảng (2) Chương 22: Diện thánh Chương 23: Tỷ muội gặp nhau Chương 24: Thái tử Chương 25: Tư Đồ Minh Duệ Chương 26: Chương 26 Chương 27: Tâm ý Chương 28: CHƯƠNG 28 Chương 29: CHƯƠNG 29 Chương 30: CHƯƠNG 30 Chương 31: CHƯƠNG 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: CHƯƠNG 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: CHƯƠNG 36 Chương 37: CHƯƠNG 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Chương 41: Bị hãm hại Chương 42: Chọc giận Chương 43: Bị đuổi khỏi nhà Chương 44: Đoạn môn tân sinh Chương 45: Nơi ở mới Chương 46: Đáp lễ Chương 47: Thử Chương 48: Dùng tiền của người khác làm việc thiện. Chương 49: Đứng ngoài xem cuộc vui Chương 50: Tham gia trò vui