doc truyen nam vu nv truyen chu ebook prc download full

Nam Vu

Hoàn thành 76 Chương 4578 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Dị thế Chương 2: Lần đầu gặp Chương 3: Chịu tội Chương 4: Thức ăn Chương 5: Thân phận Chương 6: Hoang thành Chương 7: Nghi hoặc Chương 8: Chạy trốn Chương 9: Thác nước trên không Chương 10: Ốc đảo Chương 11: Lại về hoang thành Chương 12: Thú săn Chương 13: Sông ngầm Chương 14: Hài cốt Chương 15: Câu chuyện của thương nhân Chương 16: Man tộc Chương 17: Mưa trút nước Chương 18: Lời nói dối Chương 19: Bộ tộc không có vu nữ Chương 20: Phản bội và trung thành Chương 21: Canyon Chương 22: Tập kích Chương 23: Gặp lại Chương 24: Tìm được rồi Chương 25: Dị biến Chương 26: Trao đổi Chương 27: Đồng hành Chương 28: Thành Burang Chương 29: Cuộn da dê Chương 30: Biến hóa của thằn lằn xanh Chương 31: Truyền thuyết mới Chương 32: Bước đầu tiên của con đường thần côn Chương 33: Bọn cướp xui xẻo Chương 34: Bảo tàng Chương 35: Hiểu lầm Chương 36: Mật tân Chương 37: Đế vương Chương 38: Dã tâm Chương 39: Sức mạnh Chương 40: Tâm Chương 41: Sự bá đạo của Hà Ninh Chương 42: Bắt đầu trùng kiến Chương 43: Chờ đợi bốn trăm năm Chương 44: Người thần dụ mới Chương 45: Thần tích Chương 46: Mồi lửa Chương 47: Tín đồ đưa tới cửa Chương 48: Trùng phùng Chương 49: Thành chủ đại nhân tức giận rồi Chương 50: Điên cuồng