truyen nam thien nhat tuyet kiem ntntk ebook prc download full

Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm

Hoàn thành 30 Chương 466 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xót dạ anh hùng ngày quốc phá - Đau lòng liệt nữ buổi gia vong Chương 2: Tiêu Hiệp khu trừ hàn khí độc - Nguyên Huân rộng tỏa kiếm phong quang Chương 3: Tâm Hư sư thái biểu lộ thần uy - Chu đại chưởng môn tỏ bày tâm ý Chương 4: Võ Đang sơn, mây trời bằn bặt - Trăng đầu non, chạnh nhớ cố hương Chương 5: Thương xót muôn trùng, Võ Đang sơn tá túc - Mối tình câm chợt chớm giữa tim ai... Chương 6: Trời Mộc Châu, Uyển Thanh tháng ngày hiu hắt nhớ - Đất Đại Việt anh hùng vận nước xót xa đau Chương 7: Xuôi Trường Giang, Phạm hữu sứ thổ lộ chân tình - Nhập Cấm thành, Trần Nguyên Huân truy tầm bí kiếp Chương 8: Đất Kim Lăng, Đường Trại Nhi kết giao nghĩa sĩ - Ứng Thiên phủ, Trần Nguyên Huân biểu diễn thần công Chương 9: Tâm Hư sư thái uy danh vỡ mật bọn gian tà - Chu Hoán Sở Vương đem lòng kính yêu Đoàn Thiên Chính Chương 10: Giữa rừng sâu, Hân Bảo Thư rơi vào tay giặc - Trong đêm khuya, Trần Nguyên Huân tận sát bọn cuồng dâm Chương 11: Cõi nào sau trước thôi đành vậy - Chỉ thấy như là một quá giang Chương 12: Tuyệt Tình đàm cũ, mây trời cũ - Trăng vẫn riêng đầy buổi nhớ xưa Chương 13: Lòng mây trăm mối ngổn ngang - Một đêm lửa cháy, Trường Giang quặn buồn Chương 14: Trời Nam mây quặn lòng thương nhớ - Đất Bắc cam đành dạ xót xa Chương 15: Chốn thâm sơn, Trương giáo chủ ẩn mình - Từ muôn dặm, Nhan chưởng kỳ bái kiến Chương 16: Khoảnh khắc vô tình gặp - Thiên thu hữu ý gần Chương 17: Ngổn ngang dạ đất, lòng trời - Ngẩn ngơ bóng cá, tơi bời dáng chim Chương 18: Nguyên Huân thu hồi Vũ Mục di thư - Phượng Thánh trọng thương Hàn Ngọc âm chưởng Chương 19: Hổ phù tín vật, lệ chứa chan đau - Bảo kíp về Nam, Châu về Hiệp phố Chương 20: Tâm Hư khích tướng Dương vương - Bảo Thư xiêu lòng Quận chúa Chương 21: Gặp Bảo Thư, Nguyên Huân thoát khỏi Hoàng thành - Cùng Hoài Nam, Vương phi giãi bày uẩn khúc Chương 22: Trần Nguyên Huân bái kiến Thần y - Chu Chỉ Nhược tương phùng Vô Kỵ Chương 23: Theo lời dặn, Nguyên Huân vào thạch động - Nhập Sát Na, tuấn kiệt luyện thần công Chương 24: Bụi hồng còn nhớ ngày đông tuyết - Thạch động buồn chăng buổi tiễn hành Chương 25: Kình Dương đại hội, hào kiệt tranh hùng - Quả báo gia cừu, Vân Hà Tỏa Kiếm Chương 26: Hồi 26 Chương 27: Đường về đất mẹ xa xôi quá - Thương nhớ lòng riêng tận cuối mây Chương 28: Tương phùng lòng mây chưa thỏa - Thiên thu đã mở dấu giầy! Chương 29: Tây Đô, bảo kiếm bay hồn giặc - Hàm Quỷ, thần uy bạt vía thù Chương 30: Người xưa cỡi hạc đi đâu - Mà nay hoang lạnh một bầu trời xuân!