doc truyen nam thien nhat tuyet kiem ntntk truyen chu ebook prc download full

Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm

Hoàn thành 30 Chương 1627 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xót dạ anh hùng ngày quốc phá - Đau lòng liệt nữ buổi gia vong Chương 2: Tiêu Hiệp khu trừ hàn khí độc - Nguyên Huân rộng tỏa kiếm phong quang Chương 3: Tâm Hư sư thái biểu lộ thần uy - Chu đại chưởng môn tỏ bày tâm ý Chương 4: Võ Đang sơn, mây trời bằn bặt - Trăng đầu non, chạnh nhớ cố hương Chương 5: Thương xót muôn trùng, Võ Đang sơn tá túc - Mối tình câm chợt chớm giữa tim ai... Chương 6: Trời Mộc Châu, Uyển Thanh tháng ngày hiu hắt nhớ - Đất Đại Việt anh hùng vận nước xót xa đau Chương 7: Xuôi Trường Giang, Phạm hữu sứ thổ lộ chân tình - Nhập Cấm thành, Trần Nguyên Huân truy tầm bí kiếp Chương 8: Đất Kim Lăng, Đường Trại Nhi kết giao nghĩa sĩ - Ứng Thiên phủ, Trần Nguyên Huân biểu diễn thần công Chương 9: Tâm Hư sư thái uy danh vỡ mật bọn gian tà - Chu Hoán Sở Vương đem lòng kính yêu Đoàn Thiên Chính Chương 10: Giữa rừng sâu, Hân Bảo Thư rơi vào tay giặc - Trong đêm khuya, Trần Nguyên Huân tận sát bọn cuồng dâm Chương 11: Cõi nào sau trước thôi đành vậy - Chỉ thấy như là một quá giang Chương 12: Tuyệt Tình đàm cũ, mây trời cũ - Trăng vẫn riêng đầy buổi nhớ xưa Chương 13: Lòng mây trăm mối ngổn ngang - Một đêm lửa cháy, Trường Giang quặn buồn Chương 14: Trời Nam mây quặn lòng thương nhớ - Đất Bắc cam đành dạ xót xa Chương 15: Chốn thâm sơn, Trương giáo chủ ẩn mình - Từ muôn dặm, Nhan chưởng kỳ bái kiến Chương 16: Khoảnh khắc vô tình gặp - Thiên thu hữu ý gần Chương 17: Ngổn ngang dạ đất, lòng trời - Ngẩn ngơ bóng cá, tơi bời dáng chim Chương 18: Nguyên Huân thu hồi Vũ Mục di thư - Phượng Thánh trọng thương Hàn Ngọc âm chưởng Chương 19: Hổ phù tín vật, lệ chứa chan đau - Bảo kíp về Nam, Châu về Hiệp phố Chương 20: Tâm Hư khích tướng Dương vương - Bảo Thư xiêu lòng Quận chúa Chương 21: Gặp Bảo Thư, Nguyên Huân thoát khỏi Hoàng thành - Cùng Hoài Nam, Vương phi giãi bày uẩn khúc Chương 22: Trần Nguyên Huân bái kiến Thần y - Chu Chỉ Nhược tương phùng Vô Kỵ Chương 23: Theo lời dặn, Nguyên Huân vào thạch động - Nhập Sát Na, tuấn kiệt luyện thần công Chương 24: Bụi hồng còn nhớ ngày đông tuyết - Thạch động buồn chăng buổi tiễn hành Chương 25: Kình Dương đại hội, hào kiệt tranh hùng - Quả báo gia cừu, Vân Hà Tỏa Kiếm Chương 26: Hồi 26 Chương 27: Đường về đất mẹ xa xôi quá - Thương nhớ lòng riêng tận cuối mây Chương 28: Tương phùng lòng mây chưa thỏa - Thiên thu đã mở dấu giầy! Chương 29: Tây Đô, bảo kiếm bay hồn giặc - Hàm Quỷ, thần uy bạt vía thù Chương 30: Người xưa cỡi hạc đi đâu - Mà nay hoang lạnh một bầu trời xuân!