doc truyen nam quoc son ha nqsh truyen chu ebook prc download full

Nam Quốc Sơn Hà

Hoàn thành 52 Chương 4002 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tiềm Long Hàn Vi Chương 3: Tiềm Long Hàn Vi Chương 4: Oan Này Dẫu Có Kêu Trời Cũng Xa Chương 5: Cánh Bèo Trôi Nổi Chương 6: Tây-hồ Thất Kiệt Chương 7: Người Đâu Gặp Gỡ Làm Chi ? Chương 8: Chữ Nhân Của Nho Chương 9: Cỏ Nội Hoa Hèn Chương 10: Hoa Trong Giấc Mộng Chương 11: Quan-âm Thị Hiện Chương 12: Luận Về Chữ Lễ Chương 13: Ỷ-lan Phu Nhân Chương 14: Nhân Trị, Pháp Trị Chương 15: Dân Giầu, Nước Mạnh Chương 16: Kế Hoạch Ngũ-lôi Chương 17: Vinh Qui Cố Ly -(vinh Dự Trở Về Quê) Chương 18: Thâm Hiểm Khó Lường Chương 19: Bà Chúa Kho Đại-việt Chương 20: Thái-tử Càn-đức Chương 21: Hoa-kiều Đời Lý Chương 22: Tân-pháp Vương-an-thạch Chương 23: Ma Đầu Ẩn Hiện Chương 24: Tình Việt Duyên Chàm Chương 25: Cái Tình Là Cái Chi Chi Chương 26: Thủy Chiến Nhật-lệ Chương 27: Một Đi Không Trở Lại Chương 28: Nhân-huệ Hoàng Đế Chương 29: Hán, Việt Đều Cùng Một Tổ Chương 30: Di Chúc Giữ Nước Chương 31: Nhân-tông Hoàng Đế Chương 32: Linh-nhân Hoàng Thái Hậu Chương 33: Vãn Tuế Hồi Hương Chương 34: Hùng-khí Lưu Thiên Cổ Chương 35: Châu Chấu Đá Xe Chương 36: Đường Về Ung-châu Chương 37: Đường Về Đất Tổ Chương 38: Giao-chỉ Ngũ Kiêu Chương 39: Trung-nghĩa Thiên Thu Chương 40: Con Rồng, Cháu Tiên Chương 41: Không Thù, Chẳng Oán Chương 42: Kim-cương Thập Bát Hùng Chương 43: Cái Tình Là Cái Chi Chi Chương 44: Thánh Tăng Cứu Nước Chương 45: Nam-thiên Tứ Đại Thần Khí Chương 46: Đã Đem Xương Máu Đền Non Nước, -còn Mãi Tinh Thần Với Gió Trăng Chương 47: Công Cha, Nghĩa Mẹ Chương 48: Tri-tôn Đầu-thượng -quả-cảm, Hùng-vĩ Đại Vương Chương 49: Anh-linh Vạn Đại Chương 50: Đã Đem Xương Máu Đền Non Nước, -còn Mãi Tinh Thần Với Gió Trăng