doc truyen my nhan phu quan mnpq truyen chu ebook prc download full

Mỹ Nhân Phu Quân

Hoàn thành 172 Chương 87637 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện MỸ NHÂN Phu Quân của tác giả Lạc Thần Hoa trên website đọc truyện online. Nàng, là mỹ nữ thần y oanh động võ lâm kinh động vạn giáo, luôn luôn tự do tự tại, như mây như khói phiêu du giữa vòm trời rộng lớn, chưa bao giờ nghĩ cũng có một ngày mình sẽ phải thành thân, vẫn là bị bắt buộc. Mà càng đáng buồn thay chính là, trong ngày bái đường, căn bản không thấy bóng dáng tướng công của nàng đâu… Xem ra, vị tướng công này cũng thật đáng nói đây! Tuy nhiên để chừa cho Hoàng thượng chút mặt mũi, nàng đành an phận cùng tiểu thúc bài đường tạm vậy, chờ vui đùa chán rồi sẽ tìm cách thoát thân… Hưu phu sao?! Bị hưu sao?! Để xem mỹ nữ thần y của chúng ta lựa chọn ra sao.

Chương 1: Gặp được MỸ NHÂN (1) Chương 2: Gặp được MỸ NHÂN (2) Chương 3: Gặp được MỸ NHÂN (3) Chương 4: Một tờ HƯU THƯ (1) Chương 5: Một tờ HƯU THƯ (2) Chương 6: Một tờ HƯU THƯ (3) Chương 7: Lần đầu lên bảo sơn Chương 8: Lần đầu lên bảo sơn (2) Chương 9: Lần đầu lên bảo sơn (3) Chương 10: Mị lực khó đỡ (1) Chương 11: Mị lực khó đỡ (2) Chương 12: Mị lực khó đỡ (3) Chương 13: Chân tướng thế nào (1) Chương 14: Chân tướng thế nào (2) Chương 15: Chân tướng thế nào (3) Chương 16: Tình ý gợn sóng (1) Chương 17: Tình ý gợn sóng (2) Chương 18: Tình ý gợn sóng (3) Chương 19: Duyên phận như thế (1) Chương 20: Duyên phận như thế (2) Chương 21: Chuyện gì cũng có nhân quả (1) Chương 22: Chuyện gì cũng có nhân quả (2) Chương 23: Chuyện gì cũng có nhân quả (3) Chương 24: Chuyện gì cũng có nhân quả (4) Chương 25: Vẻ đẹp động trời (1) Chương 26: Vẻ đẹp động trời (2) Chương 27: Băng ngọc kỳ hương Chương 28: Gắt gao theo đuổi Chương 29: Duyên phận trời định (1) Chương 30: Duyên phận trời định (2) Chương 31: Bụng dạ khó lường (1) Chương 32: Bụng dạ khó lường (2) Chương 33: Mông lung xuân sắc Chương 34: Xấu tính thế chứ Chương 35: Xấu tính thế chứ (2) Chương 36: Một mảnh lạnh lùng Chương 37: Sắc dụ MỸ QUÂN Chương 38: Lấy thân thử nghiệm (1) Chương 39: Lấy thân thử nghiệm (2) Chương 40: Lấy thân thử nghiệm (3) Chương 41: Chơi cờ cùng người đẹp Chương 42: Tỷ muội như thế (1) Chương 43: Tỷ muội như thế (2) Chương 44: Mị lực ở đâu (1) Chương 45: Mị lực ở đâu (2) Chương 46: Phá trận Mạc Bắc (1) Chương 47: Phá trận Mạc Bắc (2) Chương 48: Phá trận Mạc Bắc (3) Chương 49: Điệu múa tuyệt trần Chương 50: Ám hương lững lờ