doc truyen muu tri thoi tan han mttth truyen chu ebook prc download full

Mưu Trí Thời Tần Hán

Hoàn thành 68 Chương 6399 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phân tán địch, tập trung ta, Thái Sơn áp đỉnh Chương 2: Xem xét tình thế, biến đổi linh hoạt Chương 3: Lấy mâu thuẫn nội bộ để tiêu diệt lực lượng Chương 4: không sợ gì những thứ danh hão Chương 5: Trường kỳ chuẩn bị, đã đánh là thắng Chương 6: Đón ý cho vừa lòng người Chương 7: Ngắm trúng khối hoài nghi, nói dối tài tình Chương 8: Muốn thực hiện tốt chuyện tương lai tất cần có một nền tảng tốt Chương 9: Tìm ra lợi ích chung Chương 10: Người sốt ruột, ta cứ bình chân như vại Chương 11: Gióng trống dọa địch, tung tin giả giải vây Chương 12: Nắm rõ tình hình chờ cơ hội khởi binh Chương 13: Ký sinh trên thân cây lớn Chương 14: Tạm thời nhượng bộ để được giúp đỡ Chương 15: Lấy lòng đối phương biến thù thành bạn Chương 17: Tiến quân không lui bước, quyết đoán phân định hơn thua Chương 17: Tránh trận công kiên, dụ địch xuất chiến Chương 18: Tổng hợp ý kiến đám đông, một công đôi ba việc Chương 19: Tránh lúc địch hăng, đánh khi địch nản Chương 20: Truy đuổi tàn quân đến cùng Chương 21: Dốc toàn lực lượng, nắm bắt cơ hội Chương 22: Quyết đoán thế cục, biết liệu rõ tương lai Chương 23: Giấu chỗ yếu của mình, tạo thế vô địch Chương 24: Dựa thế mạnh của mình, đánh điểm yếu của địch Chương 25: Không giống bình thường, giành thắng lợi bất ngờ Chương 26: Ban ơn nhỏ được tạ to Chương 27: Nắm bắt tâm lý phãn nghịch, chi phối sự tiến thoái của đối thủ Chương 28: Ra tay trước khống chế đối thủ Chương 29: Kịp thời chuyển hướng bỏ võ sửa văn. Chương 30: Tính kế lâu dài, ao đầy bắt cá Chương 31: Cầu hiền như khát, có tài thì cử Chương 32: Lấy thành tâm mà đối xử với nhau Chương 33: Biến trắng thành đen Chương 34: Thu nạp lời can gián Chương 35: Hai bàn tay trắng, tung ra của hiếm Chương 36: Chương 36 Chương 37: Sẵn sàng trả giá giữ lại núi xanh Chương 38: Mượn đề phát huy tiện tay gán ghép Chương 39: Mượn sức nhỏ để phá ngàn cân Chương 40: Để anh ta tự suy đoán Chương 41: Lừa lấy mất thời gian của đối thủ Chương 42: Lấy cái này thay cái kia Chương 43: Đánh vào dư luận Chương 44: Dụ địch vào tròng Chương 45: Mượn áo gữi thư Chương 46: Gán ghép khiên cưỡng Chương 47: Lấy cứng đối cứng, kết quả không ngờ Chương 48: Bề ngoài tôn trọng, bên trong đoạt quyền Chương 49: Dựa vào công lao để tranh giành thiên hạ Chương 50: Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô