truyen muu tri thoi tan han mttth ebook prc download full

Mưu Trí Thời Tần Hán

Hoàn thành 68 Chương 2046 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phân tán địch, tập trung ta, Thái Sơn áp đỉnh Chương 2: Xem xét tình thế, biến đổi linh hoạt Chương 3: Lấy mâu thuẫn nội bộ để tiêu diệt lực lượng Chương 4: không sợ gì những thứ danh hão Chương 5: Trường kỳ chuẩn bị, đã đánh là thắng Chương 6: Đón ý cho vừa lòng người Chương 7: Ngắm trúng khối hoài nghi, nói dối tài tình Chương 8: Muốn thực hiện tốt chuyện tương lai tất cần có một nền tảng tốt Chương 9: Tìm ra lợi ích chung Chương 10: Người sốt ruột, ta cứ bình chân như vại Chương 11: Gióng trống dọa địch, tung tin giả giải vây Chương 12: Nắm rõ tình hình chờ cơ hội khởi binh Chương 13: Ký sinh trên thân cây lớn Chương 14: Tạm thời nhượng bộ để được giúp đỡ Chương 15: Lấy lòng đối phương biến thù thành bạn Chương 17: Tiến quân không lui bước, quyết đoán phân định hơn thua Chương 17: Tránh trận công kiên, dụ địch xuất chiến Chương 18: Tổng hợp ý kiến đám đông, một công đôi ba việc Chương 19: Tránh lúc địch hăng, đánh khi địch nản Chương 20: Truy đuổi tàn quân đến cùng Chương 21: Dốc toàn lực lượng, nắm bắt cơ hội Chương 22: Quyết đoán thế cục, biết liệu rõ tương lai Chương 23: Giấu chỗ yếu của mình, tạo thế vô địch Chương 24: Dựa thế mạnh của mình, đánh điểm yếu của địch Chương 25: Không giống bình thường, giành thắng lợi bất ngờ Chương 26: Ban ơn nhỏ được tạ to Chương 27: Nắm bắt tâm lý phãn nghịch, chi phối sự tiến thoái của đối thủ Chương 28: Ra tay trước khống chế đối thủ Chương 29: Kịp thời chuyển hướng bỏ võ sửa văn. Chương 30: Tính kế lâu dài, ao đầy bắt cá Chương 31: Cầu hiền như khát, có tài thì cử Chương 32: Lấy thành tâm mà đối xử với nhau Chương 33: Biến trắng thành đen Chương 34: Thu nạp lời can gián Chương 35: Hai bàn tay trắng, tung ra của hiếm Chương 36: Chương 36 Chương 37: Sẵn sàng trả giá giữ lại núi xanh Chương 38: Mượn đề phát huy tiện tay gán ghép Chương 39: Mượn sức nhỏ để phá ngàn cân Chương 40: Để anh ta tự suy đoán Chương 41: Lừa lấy mất thời gian của đối thủ Chương 42: Lấy cái này thay cái kia Chương 43: Đánh vào dư luận Chương 44: Dụ địch vào tròng Chương 45: Mượn áo gữi thư Chương 46: Gán ghép khiên cưỡng Chương 47: Lấy cứng đối cứng, kết quả không ngờ Chương 48: Bề ngoài tôn trọng, bên trong đoạt quyền Chương 49: Dựa vào công lao để tranh giành thiên hạ Chương 50: Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô