doc truyen muu sac ms truyen chu ebook prc download full

Mưu Sắc

Hoàn thành 49 Chương 1881 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Công chúa Chiêu quốc Chương 2: Chế nhạo, trêu ghẹo Chương 3: Bái phỏng Nhu phi Chương 4: Quỳnh Lang Yến Chương 5: Lần đầu gặp mặt Chương 6: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Chương 7: Không phải người lương thiện Chương 8: Đánh mất mặt mũi Chương 9: Thư các mượn sách Chương 10: Được người cứu Chương 11: Chọn phò mã Chương 12: Công chúa ra chiêu Chương 13: Ngốc nghếch dụ dỗ Chương 14: Mộc Tử Ảnh hờn giận Chương 15: Nữ nhân cũng diễn trò Chương 16: Ác độc tính kế Chương 17: Vi Diệu ái muội Chương 18: Tử triền lạn đánh Chương 19: Cẩn thận tính kế Chương 20: Ái ân (có thịt) Chương 21: Gặp lại xấu hổ Chương 22: Cưỡng ép dụ dỗ Chương 23: Quấn quýt si mê đùa giỡn Chương 24: Chủ động rời cung Chương 25: Giương cung bạt kiếm Chương 26: Công chúa tính sai Chương 27: Giảng kinh luận đạo Chương 28: Đổ máu Chương 29: Xuân tới lần hai Chương 30: Trong dục trì Chương 31: Oanh động kinh đô Chương 32: Tin vui ngoài ý muốn Chương 33: Tới phủ công chúa Chương 34: Lời đồn trong kinh Chương 35: Thẳng thắn thánh khẩn Chương 36: Thử thổ lộ tình cảm Chương 37: Tính kế Chương 38: Mưu tính của hoàng thượng Chương 39: Bí mật mưu sự Chương 40: Nhớ lại chuyện cũ Chương 41: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Chương 42: Đại lễ tế trời Chương 43: Biến cố ở đại lễ Chương 44: Hứa hẹn của Mộc Tử Ảnh Chương 45: Hoàng thượng Tứ hôn Chương 46: Ký ức Chương 47: Ảnh Tử thẳng thắn thành khẩn Chương 48: Oan tâm ngôn (lời thật lòng) Chương 49: Đại hôn quy ẩn