doc truyen mot nam thien ha mnth truyen chu ebook prc download full

Một Năm Thiên Hạ

Hoàn thành 50 Chương 1972 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đan Xuyến Cung Chương 2: Tố thế gia Chương 3: Vịnh hoa đường Chương 4: Bạch Tiêu Tiêu Chương 5: Cư quyền thần Chương 6: Tố Hoàng hậu Chương 7: Hiên Diệp Chương 8: Tố phụng hương Chương 9: Đông cung Tuân Chương 10: Biến cố trong cuộc săn bắn Chương 11: Thái tử phi Chương 12: Thị phi Chương 13: Tố Hòe Chương 14: Xuất cung Chương 15: Nữ quyến Tố gia Chương 16: Cầu hôn Chương 17: Bạch Tín Mặc Chương 18: Vinh An công chúa xuất giá Chương 19: Lưu Bình Cung Chương 20: Lưu Bình cung II Chương 21: Cái chết của Thuần viện Chương 22: Cạm bẫy Chương 23: Tố Nhị công tử Chương 24: Vòng xoáy Chương 25: Thu lưới Chương 26: Chương 26 Chương 27: Thực - ngoài ý muốn Chương 28: Tai kiếp xích mã Chương 29: Giải hạn Chương 30: Tố Doanh thụ giáo Chương 31: Sập bẫy Chương 32: Mùa hè trôi qua Chương 33: Đại hôn Chương 34: Đan Xuyến cung II Chương 35: Vô đề Chương 36: Rối loạn ở ven sông Chương 37: Yêu thương Chương 38: Yêu thương II Chương 39: Hoàng Cực tự Chương 40: Đến chết không thay đổi Chương 41: Giữ lấy hậu vị Chương 42: Đóng kịch Chương 43: Xa cách I Chương 44: Xa cách II Chương 45: Xa cách III Chương 46: Liên thủ Chương 47: Nổi sóng Chương 48: Chân tướng Chương 49: Huynh đệ Chương 50: Đấu rượu