doc truyen mong le hoa lac mlhl truyen chu ebook prc download full

Mộng Lệ Hoa Lạc

Hoàn thành 118 Chương 5122 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tử chiến đến cùng Chương 2: Hôn mê bất tỉnh Chương 3: Xuân về hoa nở, vạn vật tái sinh, sức sống dạt dào Chương 4: Một mình rời khỏi Đào Sơn Chương 5: Hạo Khiên ca ca Chương 6: Võ Quán Trúc Khê Chương 7: Hinh Nhị Chương 8: Kế hoạch chạy trốn Chương 9: Tiên nhân áo trắng Chương 10: Tiên sơn Thiên Thanh Chương 11: Thử thách nhập môn (Phần 1) Chương 12: Thử thách nhập môn (Phần 2) Chương 13: Thử thách nhập môn (Phần 3) Chương 14: Thần tiên sư phụ Chương 15: Bỏ mộc thành tịch Chương 16: Hương sắc hoa đào Chương 17: Oan gia ngõ hẹp Chương 18: Đàn thất tuyệt Chương 19: Quyến luyến chia tay Chương 20: Sớm chiều kề cận Chương 21: Lại thấy ánh mặt trời Chương 22: Bắt đầu học ngự kiếm Chương 23: Ranh giới sinh tử. Chương 24: Vô Mộng kiếm Chương 25: Nhẹ tựa chim hồng Chương 26: Chương 26 Chương 27: Gặp lại Chương 28: Tiên giới Chương 29: Hội bàn đào Chương 30: Cửu Thiên Huyền Nữ Chương 31: Xuống núi Chương 32: Chúng ta không phải thần tiên Chương 33: Trời phạt Chương 34: Cương thi Chương 35: Có hi vọng Chương 36: Lời giải thích Chương 37: Ngàn năm thi vương. Chương 38: Giao dịch Chương 39: Trọn Kiếp hoa Chương 40: Tập Quen Chương 41: Hắn sai sao? Chương 42: Vương gia Chương 43: Vương Mực Đồng Chương 44: Hang ổ Chương 45: Cùng sinh cùng tử Chương 46: Tiểu Vân Chương 47: Ta có phải hay không đã quá ích kỉ? Chương 48: Quyết định Chương 49: Minh Ảnh Chương 50: Trở về