doc truyen minh nguyet chieu hong tran mncht truyen chu ebook prc download full

Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần
Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Hoàn thành 17 Chương 1228 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Sống trong kỷ viện, ai dám bảo rằng bản thân mình trong sạch?

Thanh Lạc đã biết được sự thật này, cũng nghe đến mồn cả hai tai từ những người suốt ngày chưởi bới mình.

Nhưng đắm chìm trong trụy lạc còn hơn là ương ngạnh giả thanh cao, rõ tự tại hơn không phải sao?

Nhìn đệ đệ do chính mình bảo vệ thuộc về một chỗ tốt,

Như vậy dù hắn lún sâu vào vũng bùn này cũng cam tâm tình nguyện.