truyen minh ha chi cao si mhccs ebook prc download full

Minh Hà Chi Cao Sí

Hoàn thành 88 Chương 1233 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chuyện kể về thời sư có một thái tử

Người mập mạp béo tròn.

Vô cùng nhàn rỗi và thảnh thơi.

Bối cảnh thời gian của truyện:

Công nguyên 1360: Chu Lệ sinh

Công nguyên 1370: Thụ phong thành Yên vương [10 tuổi ]

Công nguyên 1376: Chu Cao Sí sinh ra, Chu Lệ 16 tuổi

Công nguyên 1380: Chu Cao Hú sinh ra, Chu Cao Sí 4 tuổi, Chu Lệ 20 tuổi

Công nguyên 1381: Chu Cao Toại sinh ra, Chu Cao Sí 5 tuổi, Chu Lệ 21 tuổi

Công nguyên 1383: Chu Lệ liền phiên Bắc Bình [23 tuổi ] Chu Cao Sí 7 tuổi, Chu Cao Hú 3 tuổi, Chu Cao Toại 2 tuổi

Chương 1: Trọng sinh Chương 2: Trích lời chu cao sí [1] Chương 3: Trích lời cao sí [ nhị ] Chương 4: Trích lời cao sí [ tam ] Chương 5: Trích lời cao sí [ tứ ] Chương 6: Trích lời cao sí [ ngũ ] Chương 7: Trích lời chu cao sí [7] Chương 8: Trích lời cao sí [ thất ] Chương 9: Trích lời cao sí [ chung ] Chương 10: Cao sí đọc sách Chương 11: Cao sí đọc sách [ nhị ] Chương 12: Cao sí đọc sách [ tam ] Chương 13: Cao sí đọc sách [ tứ ] Chương 14: Cao sí vị thành niên [ nhất ] Chương 15: Cao sí vị thành niên [ nhị ] Chương 16: Cao sí vị thành niên [ tam ] Chương 17: Cao sí vị thành niên [ tứ ] Chương 18: Cao sí vị thành niên [ ngũ ] Chương 19: Cao sí vị thành niên [ lục ] Chương 20: Cao sí vị thành niên [ thất ] Chương 21: Cao sí vị thành niên [ bát ] Chương 22: Cao sí vị thành niên [ cửu ] Chương 23: Cao sí vị thành niên [ chung ] Chương 24: Cao sí có ngựa tre [ nhất ] Chương 25: Cao sí có ngựa tre [ nhị ] Chương 26: Cao sí có ngựa tre [ chung ] Chương 27: Cao sí vào kinh [ nhất ] Chương 28: Cao sí vào kinh [ nhị] Chương 29: Cao sí vào kinh [ tam ] Chương 30: Cao sí vào kinh [ tứ ] Chương 31: Cao sí vào kinh [ ngũ ] Chương 32: Cao sí vào kinh [ lục ] Chương 33: Cao sí vào kinh [ thất ] Chương 34: Cao sí vào kinh [ bát ] Chương 35: Cao sí vào kinh [ chung ] Chương 36: Cao sí trưởng thành [ nhất ] Chương 37: Cao sí trưởng thành [ nhị ] Chương 38: Cao sí trưởng thành [ tam ] Chương 39: Cao sí lại vào kinh [ nhất ] Chương 40: Cao sí tái vào kinh [ nhị ] Chương 41: Cao sí tái vào kinh [ tam ] Chương 42: Cao sí tái vào kinh [ tứ ] Chương 43: Cao sí tái vào kinh [ ngũ ] Chương 44: Cao sí tái vào kinh [ lục ] Chương 45: Khi cao sí ngây thơ [ nhất ] Chương 46: Khi cao sí ngây thơ [ nhị ] Chương 47: Khi cao sí ngây thơ [ tam ] Chương 48: Cao sí ngây thơ khi [ tứ ] Chương 49: Khi cao sí thức tỉnh [ nhất ] Chương 50: Khi cao sí thức tỉnh [ nhị ]