doc truyen minh ha chi cao si mhccs truyen chu ebook prc download full

Minh Hà Chi Cao Sí

Hoàn thành 88 Chương 3149 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chuyện kể về thời sư có một thái tử

Người mập mạp béo tròn.

Vô cùng nhàn rỗi và thảnh thơi.

Bối cảnh thời gian của truyện:

Công nguyên 1360: Chu Lệ sinh

Công nguyên 1370: Thụ phong thành Yên vương [10 tuổi ]

Công nguyên 1376: Chu Cao Sí sinh ra, Chu Lệ 16 tuổi

Công nguyên 1380: Chu Cao Hú sinh ra, Chu Cao Sí 4 tuổi, Chu Lệ 20 tuổi

Công nguyên 1381: Chu Cao Toại sinh ra, Chu Cao Sí 5 tuổi, Chu Lệ 21 tuổi

Công nguyên 1383: Chu Lệ liền phiên Bắc Bình [23 tuổi ] Chu Cao Sí 7 tuổi, Chu Cao Hú 3 tuổi, Chu Cao Toại 2 tuổi

Chương 1: Trọng sinh Chương 2: Trích lời chu cao sí [1] Chương 3: Trích lời cao sí [ nhị ] Chương 4: Trích lời cao sí [ tam ] Chương 5: Trích lời cao sí [ tứ ] Chương 6: Trích lời cao sí [ ngũ ] Chương 7: Trích lời chu cao sí [7] Chương 8: Trích lời cao sí [ thất ] Chương 9: Trích lời cao sí [ chung ] Chương 10: Cao sí đọc sách Chương 11: Cao sí đọc sách [ nhị ] Chương 12: Cao sí đọc sách [ tam ] Chương 13: Cao sí đọc sách [ tứ ] Chương 14: Cao sí vị thành niên [ nhất ] Chương 15: Cao sí vị thành niên [ nhị ] Chương 16: Cao sí vị thành niên [ tam ] Chương 17: Cao sí vị thành niên [ tứ ] Chương 18: Cao sí vị thành niên [ ngũ ] Chương 19: Cao sí vị thành niên [ lục ] Chương 20: Cao sí vị thành niên [ thất ] Chương 21: Cao sí vị thành niên [ bát ] Chương 22: Cao sí vị thành niên [ cửu ] Chương 23: Cao sí vị thành niên [ chung ] Chương 24: Cao sí có ngựa tre [ nhất ] Chương 25: Cao sí có ngựa tre [ nhị ] Chương 26: Cao sí có ngựa tre [ chung ] Chương 27: Cao sí vào kinh [ nhất ] Chương 28: Cao sí vào kinh [ nhị] Chương 29: Cao sí vào kinh [ tam ] Chương 30: Cao sí vào kinh [ tứ ] Chương 31: Cao sí vào kinh [ ngũ ] Chương 32: Cao sí vào kinh [ lục ] Chương 33: Cao sí vào kinh [ thất ] Chương 34: Cao sí vào kinh [ bát ] Chương 35: Cao sí vào kinh [ chung ] Chương 36: Cao sí trưởng thành [ nhất ] Chương 37: Cao sí trưởng thành [ nhị ] Chương 38: Cao sí trưởng thành [ tam ] Chương 39: Cao sí lại vào kinh [ nhất ] Chương 40: Cao sí tái vào kinh [ nhị ] Chương 41: Cao sí tái vào kinh [ tam ] Chương 42: Cao sí tái vào kinh [ tứ ] Chương 43: Cao sí tái vào kinh [ ngũ ] Chương 44: Cao sí tái vào kinh [ lục ] Chương 45: Khi cao sí ngây thơ [ nhất ] Chương 46: Khi cao sí ngây thơ [ nhị ] Chương 47: Khi cao sí ngây thơ [ tam ] Chương 48: Cao sí ngây thơ khi [ tứ ] Chương 49: Khi cao sí thức tỉnh [ nhất ] Chương 50: Khi cao sí thức tỉnh [ nhị ]