doc truyen me ngoc nghech con thien tai mnnctt truyen chu ebook prc download full

Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài
Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài

Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài

Hoàn thành 140 Chương 6785 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (1) Chương 2: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (2) Chương 3: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (3) Chương 4: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (4) Chương 5: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (5) Chương 6: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (6) Chương 7: Con thiên tài (1) Chương 8: Con thiên tài (2) Chương 9: Điên cuồng ở Diễm (1) Chương 10: Điên cuồng ở Diễm (2) Chương 11: Điên cuồng ở Diễm (3) Chương 12: Cha con liên minh (1) Chương 13: Cha con liên minh (2) Chương 14: Cha con liên minh (3) Chương 15: Cuộc phỏng vấn phong ba (1) Chương 16: Cuộc phỏng vấn phong ba (2) Chương 17: Học trưởng si tình (1) Chương 18: Học trưởng si tình (2) Chương 19: Gặp mặt tình địch (1) Chương 20: Gặp mặt tình địch (2) Chương 21: Ở hiền gặp lành (1) Chương 22: Ở hiền gặp lành (2) Chương 23: Ở hiền gặp lành (3) Chương 24: Cuộc hẹn hò (1) Chương 25: Cuộc hẹn hò (2) Chương 26: Cuộc hẹn hò (3) Chương 27: Cuộc hẹn hò (4) Chương 28: Mình là mẹ (1) Chương 29: Mình là mẹ (2) Chương 30: Mình là mẹ (3) Chương 31: Tình cảm hỗn loạn (1) Chương 32: Tình cảm hỗn loạn (2) Chương 33: Sóng gió chỉ số IQ (1) Chương 34: Sóng gió chỉ số IQ (2) Chương 35: Sóng gió chỉ số IQ (3) Chương 36: Sóng gió chỉ số IQ (4) Chương 37: Sóng gió chỉ số IQ (5) Chương 38: Chủ nghĩa độc thân (1) Chương 39: Chủ nghĩa độc thân (2) Chương 40: Mùi dấm chua nồng nặc (1) Chương 41: Mùi dấm chua nồng nặc (2) Chương 42: Mùi dấm chua nồng nặc (3) Chương 43: Sóng gió ập đến (1) Chương 44: Sóng gió ập đến (2) Chương 45: Sóng gió ập đến (3) Chương 46: Sóng gió ập đến (4) Chương 47: Sóng gió ập đến (5) Chương 48: Sóng gió ập đến (6) Chương 49: Thùng dấm chua sai lầm (1) Chương 50: Thùng dấm chua sai lầm (2)