doc truyen mat the trung sinh chi tieu nhan vat mttsctnv truyen chu ebook prc download full

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Hoàn thành 93 Chương 6319 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Mạt thế – Huynh đệ niên thượng – Ôn nhu phúc hắc công – Tùy thân không gian – Dị năng – 1×1 – HE

Edit: Miêu Tinh

Thẩm An, một nhân vật nhỏ bé bình thường,

Một tháng sau khi mạt thế bùng nổ bị người đẩy về phía đàn tang thi...

Sau đó, Thẩm An mạc danh kỳ diệu trọng sinh... Câu chuyện như vậy bắt đầu.

Quét mìn chỉ thị:

1. Chủ thụ văn.

2. 1×1.

3. Có lẽ tiểu bạch? (không biết, ( ̄△ ̄)

4. Huynh đệ niên thượng

5. Bởi vì đủ loại nhân tố, có lẽ đổi mới bất định.

6. Ba couple BL phụ, một hoặc là hai couple BG phụ.

Biên tập đánh giá:

Mạt thế đến, Thẩm An rời nhà trốn đi bị người đẩy về phía đàn tang thi mà chết.

Sau khi trọng sinh hắn ngoài ý muốn chiếm được một cái không gian, tuy rằng không giống như trong tiểu thuyết viết có công năng nghịch thiên, nhưng may mắn có thể chứa đựng vật phẩm.

Vì thế Thẩm An bắt đầu cố gắng thu thập đồ vật để chạy trốn trong mạt thế, còn nghĩ biện pháp bảo hộ người thân. Nhưng anh hai nhiều năm không gặp đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch tốt đẹp của hắn...

Chương 1: Trọng sinh Chương 2: Anh hai Thẩm Duệ Chương 3: Thẳng thắn Chương 4: Thẩm Duệ, con bài chưa lật (1) Chương 5: Thẩm Duệ con bài chưa lật (2) Chương 6: Tử phủ không gian Chương 7: Kế thừa tử phủ Chương 8: Võ đài quyền anh Chương 9: Chuẩn bị (1) Chương 10: Chuẩn bị (2) Chương 11: Chuẩn bị (3) Chương 12: Chuẩn bị (4) Chương 13: Chuẩn bị (5) Chương 14: Chuẩn bị (6) Chương 15: Chuẩn bị (7) Chương 16: Chuẩn bị (8) Chương 17: Tận thế đến (1) Chương 18: Tận thế đến (2) Chương 19: Tận thế đến (3) Chương 20: Tận thế đến (4) Chương 21: Tận thế đến (5) Chương 22: Danh sách cuối cùng (1) Chương 23: Danh sách cuối cùng (2) Chương 24: Xuất phát Chương 25: Tiểu đội siêu nhân (1) Chương 26: Tiểu đội siêu nhân (2) Chương 27: Mạt thế trăm thái (1) Chương 28: Mạt thế trăm thái (2) Chương 29: Mạt thế trăm thái (3) Chương 30: Mạt thế trăm thái (4) Chương 31: Mạt thế trăm thái (5) Chương 32: Mạt thế trăm thái (6) Chương 33: Người mới nhập đoàn (1) Chương 34: Người mới nhập đoàn (2) Chương 35: Người mới nhập đoàn (3) Chương 36: Người mới nhập đoàn (4) Chương 37: Người mới nhập đoàn (5) Chương 38: Người mới nhập đoàn (6) Chương 39: Người mới nhập đoàn (7) Chương 40: Người mới nhập đoàn (8) Chương 41: Người mới nhập đoàn (9) Chương 42: Người mới nhập đoàn (10) Chương 43: Thành phố A – người mới tạm thời Chương 44: Thành phố A – Nguy cơ ẩn nấp Chương 45: Thành phố A – Xương khô màu đen và đứa bé Chương 46: Thành phố A – Thẩm An lắng nghe Chương 47: Thành phố A – đêm (1) Chương 48: Thành phố A – đêm (2) Chương 49: Thành phố A – hôn môi lần thứ hai Chương 50: Thành phố A – bảo bảo và xương khô màu đen