doc truyen mat the chi du hi nhan sinh mtcdhns truyen chu ebook prc download full

Mạt Thế Chi Du Hí Nhân Sinh
Mạt Thế Chi Du Hí Nhân Sinh

Mạt Thế Chi Du Hí Nhân Sinh

Tác giả: Đạm Lam 01 Thể loại: Huyền Huyễn, Mạt Thế Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Ngưng Convert 240 Chương 41988 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tận Thế Chi Trò Chơi Cuộc Sống 

NVC tên Giang Bất Khí, trọng sinh về 11 năm trước lúc tận thế.

Có zombie, biến dị thú, các thế lực khác (gọi chung dị nhân) như thủy hử, tam quốc, quan phũ... etc

NVC kết nghĩa huynh đệ với Võ Tòng, từng bước xây dựng thế lực của mình.

Hình thức du hí: Đánh quái nhặt tinh thạch hấp thu, làm nhiệm vụ, tế đàn chuyển chức...

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Tận Thế Chương 2: Tiến hóa tinh thạch Chương 3: Mâu thuẫn Chương 4: Mãnh Hổ xuất lồng Chương 5: Năng lượng tinh thạch Chương 6: Thi Vương Chương 7: Tính toán giết Zombie Chương 8: Mạo hiểm Chương 9: Thu hoạch Chương 10: Quảng bá Chương 11: Giẫm đạp Chương 12: Nhạc Gia thương pháp Chương 13: Lưu Bưu Chương 14: Đồ ăn nguy cơ Chương 15: Khổng lồ con nhện Chương 16: Tiểu bạo Chương 17: Quyết liệt Chương 18: Đồng bọn Chương 19: Ức hiếp Chương 20: Đồng bạn Chương 21: Xung đột tăng lên Chương 22: Ngắn hạn kế hoạch Chương 23: Chức nghiệp Chương 24: Xích Diễm Cung Vương Chương 25: Thiểm Thực Giả Chương 26: Tham lam Chương 27: Tú Hạ Hạn Chương 28: Thần Xạ Thủ Chương 29: Đoạt quái Chương 30: Lấy hạt dẻ trong lò lửa Chương 31: Đắc thủ Chương 32: Tôn Hiểu Phỉ dị năng Chương 33: Tế đàn Chương 34: Nhất giai chức nghiệp Chương 35: Chuyển chức Chương 36: Một mũi tên chi uy Chương 37: Giao dịch Chương 38: Đến chậm trang bị Chương 39: Dã tâm Chương 40: Ta muốn về nhà Chương 41: Sát nhân Chương 42: Địch bại Chương 43: Bộc lộ tài năng Chương 44: Tổ ong Chương 45: Ân huệ Chương 46: Bạch Nhãn Lang Chương 47: Ngày thứ 3 Chương 48: Tinh Anh ong đực Chương 49: Sử Thi quyển sách Chương 50: Đoàn đội thực lực