doc truyen mang theo sharigan xong di gioi mtsxdg truyen chu ebook prc download full

Mang theo Sharigan xông Dị Giới
Mang theo Sharigan xông Dị Giới

Mang theo Sharigan xông Dị Giới

Tác giả: Đan Kỳ Thiên Hạ Thể loại: Đồng Nhân, Dị Giới Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 1077 Chương 80435 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiếu niên mang theo Sharigan, xuyên việt qua dị giới mà đến, Đan Câu Ngọc Thấy rõ, Song Câu Ngọc copy, Tam Câu Ngọc Ảo Thuật, Mangekyo Sharingan, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Cửu Câu Ngọc Luân Hồi Sharigan.

Lại nhìn Tần Đan như thế nào bằng vào Sharigan, ngang dọc Dị Giới!

Cảnh giới trong dị giới: Võ giả -> Đại võ giả -> Độ Linh Cảnh -> đại viên mãn?

Chương 1: Mai táng, bị sét đánh! Chương 2: Sharigan! Chương 3: Thiểm điện!? Chương 4: Chidori!? Chương 05: Lôi đình Nguyên Lực! Chương 6: Luyện võ viện! Chương 7: Một chiêu! Chương 8: Phế Vật thể chất, Nguyên Lực vật cách điện! Chương 9: Đột phá! Song Câu Ngọc Sharigan! Chương 10: Điện quang Cực Ảnh bước! Chidori! Chương 11: Nam Phong!? Chương 12: Hữu Nhãn Tam Câu Ngọc! Nhãn thuật Ảo Thuật! Chương 13: Dòm! Ảo Thuật. Á chi nguyệt! Chương 14: Thiên Giai Thượng Phẩm Võ Học! Kim Văn Nạp Thiên Ấn! Chương 15: Biết huyễn thuật cường giả! Chương 16: Thừa Phong Vương!? Chương 17: Ngự Y viện, Thần Quỷ Cửu Châm! Chương 18: Cái thứ nhất cừu địch! Chương 19: Đãi ngộ! Chương 20: Chu Quả?! Chương 21: Hoa hạ nội lực! Chương 22: Tiên Thiên Chân Khí! Năm đạo Võ Giả! Chương 23: Cái tát! Chương 24: Tiên Thiên Chân Khí bản. Chidori! Chương 25: Trao đổi sở học!? Chương 26: Muốn tính mệnh của ngươi! Chương 27: Nhảy! Chết đi! Chương 28: Tiểu tử, Nam Phong chi tử! Chương 29: Thủ Cốt, bị vò nát?! Chương 30: Tám đạo Võ Giả, Chu Linh vân!? Chương 31: Ngưng lôi văn, Kỳ Lân!? Chương 32: Ngưng Văn cảnh giới, công lực tự chủ tăng trưởng! Chương 33: Cơ hội!? Chương 34: Châm Thuật, Thần Quỷ Xuyên Tâm! Chương 35: Thừa Phong Vương chiến tranh?! Chương 36: Sharigan, mở! Chương 37: Tam Câu Ngọc Sharigan, mở! Chương 38: Lôi văn, Kỳ Lân! Chương 39: Bạo tẩu! Lôi đình, Thần Quỷ Xuyên Tâm! Chương 40: Nàng, đáng sợ như thế? Chương 41: Mục tiêu kế tiếp! Chương 42: Ta có thể thử một chút! Chương 43: Đả Huyệt, Thần Quỷ Cửu Châm! Chương 44: Hàn Độc!? Áp chế, Tiên Thiên Chân Khí! Chương 45: Ba đạo Võ Giả, mới nhãn thuật!? Chương 46: Mới nhãn thuật, Thác Biệt Thiên Ky! Chương 47: Trẻ tuổi nhất Ngự Y viện viện lệnh! Chương 48: Thủ mộ phần đi thôi! Chương 49: Sharigan! Copy đi! Chương 50: Vạn Nhận Kiếm Quang Phá!