doc truyen mac vu thanh thong mvtt truyen chu ebook prc download full

Mạc Vũ Thanh Thông

Hoàn thành 36 Chương 2081 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kiếm khí núi Mạc Can Chương 2: Mây gió Động Đình Chương 3: Tiểu vũ phi tinh trừng quần hung Chương 4: Gặp gỡ nhau, lại sẵn quen nhau Chương 5: Tâm xà, tâm Phật Chương 6: Tử Phủ kỳ thư Chương 7: Hai con chim ưng lạ Chương 8: Ô Mông ngọc nữ bỡn đầu đà Chương 9: Tập Hiền đài thượng quyết thư hùng Chương 10: Kiếm Cô Trung chém đầu ma quái Chương 11: Rắn thiêng ngậm thư báo tin dữ Chương 12: Thần y diệu thủ cứu quần hùng Chương 13: Biển rộng mênh mông chôn cốt Phật Chương 14: Phụ nhân bụng dạ khôn lường Chương 15: Mây thảm gió sầu trên Tiên Hà lĩnh Chương 16: Màu nhuộm Tiên Hà lĩnh Chương 17: Hối coi gian tặc làm tri kỷ Chương 18: Nỡ đem Tây tử biến thành Mô mẫu Chương 19: Ô Mông xà huyệt gặp duyên lạ Chương 20: Uốn gối khom lưng thờ giặc Mãn Chương 21: Máu liệt sĩ tưới đầu núi Ô Mông Chương 22: Thần y tay độc giết Hồ nô Chương 23: Truy Hồn mặc lệnh chém chim ưng Chương 24: Kim tuyến đấu với kỳ xà Chương 25: Quả quý hiếm tặng hai mỹ nhân Chương 26: Tam tinh sáo nguyệt buộc Thần y Chương 27: Dưới núi Ma Vân bàn độc kế Chương 28: Thiên sơn kiếm khí chấn hoàng hôn Chương 29: Tay trắng lòng son giết ưng khuyển Chương 30: Kiếm quang san ảnh máu chan hòa Chương 31: Hiển thần thông, chính tà đấu sức Chương 32: Giáp chủ thần công phục La Hán Chương 33: Nam nhi đại chí khôn cùng Chương 34: Thí tướng mong vãn hồi cục diện Chương 35: Dưới cây Quỷ trượng nguy hiểm thành nhân Chương 36: Chim bay đã hết, cung còn để làm chi?