doc truyen mac vu thanh thong mvtt ebook prc download full

Mạc Vũ Thanh Thông

Hoàn thành 36 Chương 918 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kiếm khí núi Mạc Can Chương 2: Mây gió Động Đình Chương 3: Tiểu vũ phi tinh trừng quần hung Chương 4: Gặp gỡ nhau, lại sẵn quen nhau Chương 5: Tâm xà, tâm Phật Chương 6: Tử Phủ kỳ thư Chương 7: Hai con chim ưng lạ Chương 8: Ô Mông ngọc nữ bỡn đầu đà Chương 9: Tập Hiền đài thượng quyết thư hùng Chương 10: Kiếm Cô Trung chém đầu ma quái Chương 11: Rắn thiêng ngậm thư báo tin dữ Chương 12: Thần y diệu thủ cứu quần hùng Chương 13: Biển rộng mênh mông chôn cốt Phật Chương 14: Phụ nhân bụng dạ khôn lường Chương 15: Mây thảm gió sầu trên Tiên Hà lĩnh Chương 16: Màu nhuộm Tiên Hà lĩnh Chương 17: Hối coi gian tặc làm tri kỷ Chương 18: Nỡ đem Tây tử biến thành Mô mẫu Chương 19: Ô Mông xà huyệt gặp duyên lạ Chương 20: Uốn gối khom lưng thờ giặc Mãn Chương 21: Máu liệt sĩ tưới đầu núi Ô Mông Chương 22: Thần y tay độc giết Hồ nô Chương 23: Truy Hồn mặc lệnh chém chim ưng Chương 24: Kim tuyến đấu với kỳ xà Chương 25: Quả quý hiếm tặng hai mỹ nhân Chương 26: Tam tinh sáo nguyệt buộc Thần y Chương 27: Dưới núi Ma Vân bàn độc kế Chương 28: Thiên sơn kiếm khí chấn hoàng hôn Chương 29: Tay trắng lòng son giết ưng khuyển Chương 30: Kiếm quang san ảnh máu chan hòa Chương 31: Hiển thần thông, chính tà đấu sức Chương 32: Giáp chủ thần công phục La Hán Chương 33: Nam nhi đại chí khôn cùng Chương 34: Thí tướng mong vãn hồi cục diện Chương 35: Dưới cây Quỷ trượng nguy hiểm thành nhân Chương 36: Chim bay đã hết, cung còn để làm chi?