doc truyen ma thien ky convert mtkc truyen chu ebook prc download full

Ma Thiên Ký Convert
Ma Thiên Ký Convert

Ma Thiên Ký Convert

Tác giả: Vong Ngữ Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1552 Chương 323645 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một tên ở vô số hung đồ bên trong lớn lên mệnh yểu thiếu niên, một người cùng ma cùng tồn tại thời đại, một cái có thể sai khiến ác quỷ, yêu linh Đại Thiên Thế Giới...

Truyện mới của Vong Ngữ.

Đọc bản dịch truyện "Ma Thiên Ký"

Phàm Nhân ngoại truyện (1) Phàm Nhân ngoại truyện (2) Phàm Nhân ngoại truyện: Tiên giới thiên (1) Phàm Nhân ngoại truyện: Tiên giới thiên (2) Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 1: Hung thủ đào phạm Chương 2: Thiếu niên bỏ mạng Chương 3: Luyện Khí sĩ Chương 04: Bạch gia Chương 05: Thức tỉnh Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 6: Phù Khí Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 7: Khống nguyên chi thuật Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 8: Thiếu nữ áo tím Quyển 1: Man Quỷ Phong Vân - Chương 09: Tiếp Dẫn Sứ Giả Chương 10: Lôi Thần Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 11: Man Quỷ Tông Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 12: Nhất tâm nhị dụng Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 13: Hối Linh Đài Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 14: Già Lam Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 15: Khai Linh (thượng) Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 16: Khai Linh (trung) Quyển 1: Man Quỷ Phong Vân - Chương 17: Khai Linh (hạ) Quyển 1: Man Quỷ Phong Vân - Chương 18: Địa Linh Mạch cùng Mục Vân Tiên Chương 19: Đệ tử trong tông Chương 20: Quy chúc Chương 21: Ký danh đệ tử Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 22: Chấp Sự đường Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 23: Nguyễn sư thúc Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 24: Minh Cốt Quyết Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 25: Luyện Hồn Tác và Thông Linh Quyết Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 26: Ích Cốc đan và tìm hiểu Chương 27: Pháp thuật sơ thành Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 28: Nhiệm vụ tông môn Chương 29: Linh điền Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 30: Tu luyện sơ thành Chương thứ 31 Tiểu thi tài Chương 32: Đánh giá Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 33: Tam Tinh Thuẫn Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 34: Hôi thị Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 35: Luyện Hồn Tác Chương thứ 36 Âu Dương Tử Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 37: Diệp Thiên Mi Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 38: Dị triệu Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 39: Hồi Xuân Đường Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 40: Dị biến Chương 41 thần bí không gian Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 42: Giấc mộng Nam Kha Chương 43 tiểu đấu Quyển 1: Man Quỷ phong vân - Chương 44: Tranh đoạt Linh quả Chương 45: Tỷ thí cùng Linh dịch Chương 46: Phục Giao đảo