doc truyen ma than quy kiem mtqk ebook prc download full

Ma Thần Quỷ Kiếm

Hoàn thành 46 Chương 1585 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kim Ngạo Thiên Chương 2: Hàm Dương hoạt náo Chương 3: Tiềm ẩn kiếp vong Chương 4: Uy chấn Kim trang Chương 5: Quỷ Bộ Vô Ảnh Tướng Chương 6: Kiếm sát Chương 7: Dạ vũ Hàm Dương Chương 8: Ma Thần Chương 9: Võ lâm di hận Chương 10: Cát bụi giang hồ Chương 11: Băng tình di hận Chương 12: Nhện độc và hoa hồng Chương 13: Tửu Quỷ Sử Quách Chương 14: Kỳ biến trùng trùng Chương 15: Ma ngôn thần sát Chương 16: Hợp Nguyên La Hán, Vô Tướng thân pháp Chương 17: Lưới trời lồng lộng Chương 18: Sống hay là chết Chương 19: Khúc hoan tình Chương 20: Nghiệp tình ma chướng Chương 21: Bản sắc anh hùng Chương 22: Hoa tình trái độc Chương 23: Triệu Nguyệt Băng Linh Chương 24: Thánh địa Kim Đỉnh sơn Chương 25: Ma đạo Tục Dương cốc Chương 26: Ma kiếp trùng trùng Chương 27: Kiếp ma giới Chương 28: Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Chương 29: Môn chủ Độc môn Chương 30: Nợ nhân vong tình Vong Tình lầu Chương 31: Khởi nghiệp Ma đạo Chương 32: Hoạt Thiên Ma Chương 33: Bụi tình chốn giang hồ Chương 34: Tối độc phụ nhân tâm Chương 35: Tục sinh Chương 36: Huyết tẩy Ma nhân Chương 37: Ma chướng dị tình Chương 38: Tục nhân họa Ma Thần Chương 39: Thần Phục bang chủ Chương 40: Chức nghiệp Bang chủ Chương 41: Họa tục nhân kiếp Ma Thần Chương 42: Ma Thần Tục Dương Chương 43: Vong Tình lầu Chương 44: Ma chướng trùng trùng Chương 45: Phong Ma động Chương 46: Đoạn kết