doc truyen ma nguc mn truyen chu ebook prc download full

Ma Ngục
Ma Ngục

Ma Ngục

Tác giả: Tạo Hóa Trai Chủ Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 1237 Chương 128583 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thời đại mạt pháp sẽ tới, trong thiên địa tràn đầy ngũ suy chi khí, cửu châu đại kết giới gần nghiền nát, còn có vực ngoại thiên ma rục rịch, trong bóng tối âm mưu.

Tại đây yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại rung chuyển, một gã bạch đồng thiếu niên lo liệu đạo tâm, mang theo một quyển càu nhàu Ma đạo bảo điển, với tà sủng trong địa ngục, bước ra một cái từ ô uế đến tinh khiết,do ám sinh con đường chứng đạo.

Cảnh giới tu luyện:

+Thân thể cảnh cửu trọng: luyện khí - âm dương - linh thức - nhập vi - vô lậu - niệm uy - nguyên thai - hóa thần - hoàn hư.

+Thiên nhân cảnh cửu trọng: nguyên đan - phục anh - pháp tướng-vấn tâm-giới vương - .......

+Vũ khí: pháp khí - pháp bảo - linh khí - bảo khí - đạo khí.

+Bí tịch: Thiên - địa - huyền - hoàng - phàm.

Tam loại tu luyện:

+Thuật tu: chỉ tu linh hồn, phép thuật

+Khí tu: chỉ luyện khí, lệ thuộc pháp bảo

+Vũ tu: tu luyên tinh nguyên, rèn thể, chiêu thức

Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 1: Mù thiếu niên Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 2: Ma Môn Trấn Đạo kinh văn Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 3: Huyền Minh Cốc sứ giả Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 4: Huyết mạch linh căn Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 5: Tam Giáo Lục Tông Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 6: Tà tông tác phong Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 7: Huyền Minh Cốc Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 8: Luyện khí Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 9: Ngoại môn đệ tử phúc lợi Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 10: Nguy hiểm chức vụ Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 11: Nhân Đạo Minh Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 12: Vạn Đồ Nguyên Công Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 13: Trảo Quỷ Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 14: Người tốt Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 15: Cửa thành cháy Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 16: Tập võ Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 17: Khi dễ Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 18: Trí mạng phản kích Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 19: Tam nguyên hợp nhất Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 20: 2 phần tạ lễ Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 21: Ra oai phủ đầu Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 22: Sinh tử quyết Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 23: Pháp khí xuất hiện liên tục Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 24: Điểm tâm Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 25: Ngộ đạo Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 26: Ép buộc trồng cổ trùng Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 27: Thu phục quỷ quân Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 28: Song đồng dị trạng Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 29: Số mệnh chênh lệch Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 30: Phương gia tỷ đệ Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 31: Vũ Hóa Tông đệ tử Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 32: Mua ơn bán nghĩa Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 33: Hắc Bạch Thôn Kim Thú Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 34: Thích hợp Võ đạo Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 35: Bạch nhãn lang Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 36: Chính tà chi luận Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 37: Một phách lưỡng tán Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 38: Số mệnh trêu chọc Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 39: Thoát khốn Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 40: Sắp chia tay đưa cây gai Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 41: Huyền Mệnh Phong bí mật Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 42: Thái Tuế Tinh Bàn Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 43: Nhị trọng đỉnh Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 44: Tấn cấp linh thức cảnh Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 45: Đánh chó Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 46: Trả nợ 1 chưởng Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 47: Nguyệt Hồ chân nhân Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 48: Tác hối Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 49: Tứ Trụ Thần Sát Công Quyển 01: Đạo tâm chủng ma - Chương 50: Tiểu nhân cùng nữ tử khó khăn nuôi