doc truyen ma ngan full text mn truyen chu ebook prc download full

Ma Ngân

Thể loại: Tiên Hiệp

Hoàn thành 1242 Chương 142242 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một người sắp chết! Một đời người nghịch thế!

Nếu ta sống sót, ta sẽ sáng lạn và tồn tại cùng ngân hà, nếu ta chết, thế giới cũng đi về hướng diệt vong cùng ta!

Tiêu Hoằng thân bị bệnh nan y, chỉ có Ma Văn tại đầu ngón tay của hắn trở thành phương pháp tự cứu duy nhất. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, kết quả từng bước từ một thợ mỏ hèn mọn, đi tới hướng khinh thường hết thảy người quyền thế... Tất cả hết thảy kỳ thật chỉ vì... hắn muốn còn sống!

Sơ lược về cảnh giới: Khu động Ma Văn dựa vào chính là Ngự lực. Ở toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ, Ngự lực tổng cộng chia làm bảy đại cảnh giới: Ngự Đồ, Ngự Giả, Ngự Sư, Đại Ngự Sư, Ngự Hồn, Ngự Không cùng với Ngự Thần. Chỉ có Ngự Đồ chia làm mười cấp. Ngoài ra trong mỗi cảnh giới khác đều chia làm năm cấp.

Chương 1: Ta không muốn chết Chương 2: Hy vọng Chương 3: Hiểm cảnh! Chương 4: Ma Văn châu thần bí Chương 5: Tín niệm! Chương 6: Dị biến Chương 7: Từ Khanh Chương 8: Ngự Hương Chương 9: Tiến bộ Chương 10: Lạc Tuyết Ninh Chương 11: Hứa hẹn Chương 12: Phát hiện! Chương 13: Đột phá Chương 14: Nghi ngờ Chương 15: Hoằng gia Chương 16: Kỹ thuật văn trong văn Chương 17: Nan đề Chương 18: Tiểu Dược sư Chương 19: Một cuốn sách cũ rách Chương 20: Nguy cơ tiềm ẩn Chương 21: Thái Ngô Tam Kiệt Chương 22: Giả Đại dược sư! (thượng) Chương 23: Giả Đại dược sư! (trung) Chương 24: Giả Đại dược sư! (hạ) Chương 25: Kinh Cức Chiến Văn! Chương 26: Xung đột! Chương 27: Ra tay Chương 28: Một chiêu Chương 29: Thực lực tăng lên Chương 30: Đến đây Chương 31: Nhổ cỏ tận gốc Chương 32: Bóng đen quỷ dị! Chương 33: Tra hỏi Chương 34: Tin tức Chương 35: Sài Tang Chương 36: Khởi đầu mới Chương 37: Bí mật trong tường kép Chương 38: Cạnh tranh Chương 39: Đều không có tính tình tốt! Chương 40: Vài phần kính trọng Chương 41: Triệu Thanh ra tay!!! Chương 42: Thủ tịch đại dược đồng? Chương 43: Đồ đệ của Đức Kiệt! Chương 44: Lại lần nữa nổi danh! Chương 45: Ma Văn phụ trợ Mặc Nại Chương 46: Được người nhờ vả Chương 47: Chiến đội Bỉ Ngạn Chương 48: Trào phúng! Chương 49: Miểu sát! Chương 50: Thời điểm hiểm yếu!