doc truyen ma kiem luc mkl truyen chu ebook prc download full

Ma Kiếm Lục

Hoàn thành 272 Chương 92258 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Ma Kiếm Lục của tác gỉa Tàn Nguyệt Bi Mộng trên trang đọc truyện online. Một đôi thiên nữ - thiên ma, vì khối tình si mà khổ ải luân hồi ba kiếp. Chốn nhân gian, có người chỉ vì mất đi hồng nhan tri kỷ, một đêm đã bạc mái đầu.Tan mộng mười năm, tâm đầy oán hận, chàng xả thân nhập vào ma đạo...Gặp lại người xưa, lòng chìm trong mơ, nàng ngu ngơ lạc lối sai tình.Ái tình chân chính, nhưng đầy đau thương.Cuộc đời khổ ải, lệ khóc vì ai?Ruột đứt từng đoạn, mất cả nửa cuộc đời, nhưng ... không oán thù ... không hối hận!Một thanh ma kiếm, chém đến vạn trượng trời cao, để lại xương khô muôn đống,Một cỗ ma đao, đánh khắp phù thế trần ai, chém sạch vạn đoạn tình li.

Chương 1: Vong trần bi ca, tiếu dẫn U Minh lộ Chương 2: Tiếu khán hồng trần, du thưởng Tây Tử Hồ Chương 3: Thần bí A Cửu, Trọng kim cầu danh họa Chương 4: Tiến thoái lưỡng nan, bất biến ứng vạn biến Chương 5: Dạ sấm Liễu phủ, Thập Nhất hiển thân thủ Chương 6: A Cửu thiết chuỷ, hí sọa đại tài tử Chương 7: Long Phụng Trình Tường, tống tẩu tiểu sát tinh Chương 8: Hoàng đế mật chỉ, bi tùng thiên thượng lai Chương 9: Nhất sự vô thành, thời quang tuỳ lưu thuỷ Chương 10: Nhân gian tiên tử, Tây Thục thần bí hành Chương 11: Nhật lạc nguyệt xuất, Lang Vương động ngộ hiểm Chương 12: Lang Vương thần uy, Thập Nhất ngật đại khuy Chương 13: Tin tức Lâu chủ, hy vọng lại thất vọng Chương 14: Thùy dữ tranh phong, vị lai đích mê mang Chương 15: Thương thiên bất công, tam nhân trình anh hùng Chương 16: Hà vi chân tình, song lệ lạc quân tiền Chương 17: Thiên thốc chi âm, nhân gian đích kỳ tích Chương 18: Sinh tử ly biệt , tối thâm huynh đệ tình Chương 19: Đại nạn bất tử, xảo đắc thiên niên đan Chương 20: Băng hỏa tiên ngao, vấn quân hà vi lai Chương 21: Bích ngọc hoa chỉ, phàm trần hoa ngữ hương Chương 22: Vô lại thư sinh, nộ phát xung quan xứ Chương 23: Nhất ba vị bình, kế tục hướng tây hành Chương 24: Hồi thủ Phong Ma, vọng quân Thần Môn hành Chương 25: Vấn tầm y nhân, đang hỏa lan san xứ Chương 26: Tiền trần vãng sự, nhất sanh đích hạnh phúc Chương 27: Giai nhân tương bạn, tiền thế tự tương thức Chương 28: Ngộ nhập lang khẩu, khúc chung hóa kiếp nan Chương 29: Linh tâm chi thảo, cơ quái đích ma cô Chương 30: Thiên chi dựng dục, tại vong phàm trần gian Chương 31: Thất chủng hoa hương, thủy tinh Lưu Ly Thảo Chương 32: Lan san y nhân, thanh hương ma cô thang Chương 33: Thiên Niên Chi Chiến, Trảm Thiên Bạt kiếm Thức Chương 34: Song Diện Y Nhân, Đàm Hoa Vi Thùy Hiện Chương 35: Hoa Vi Thùy Khai, Hựu Vi Thùy Điêu Tạ Chương 36: Tiên tử phàm trần, A Cửu ngộ tình địch Chương 37: Bái Phỏng Thần Môn, Phàm Nhân Phiền Tâm Sự Chương 38: Khinh phong u u, luận tam giới giang hồ Chương 39: Đầu Sáp Kê Mao, Dữ Thanh Thiên Bỉ Cao Chương 40: Chiêu Phong Dẫn Điệp, Phù Hoa Nhân Sinh Mộng Chương 41: Phục Ma Đại Trận, Phục Ma Tâm Dục Tĩnh Chương 42: Phong Ma Trừ Quái, Kinh Tẩu Thiên Thượng Nhân Chương 43: Mộng huyễn bào ảnh, tử sắc phát tùy phong Chương 44: Nhân sinh khổ đoản, ức mộng số bách niên Chương 45: Tĩnh dạ thâm đàm, tha hương ngộ cố nhân Chương 46: Phật pháp vô biên, thập niên đích thừa nặc Chương 47: Bạt kiếm vô tình, toái tinh khởi kiếm thức Chương 48: Tái ngộ sát thủ, băng lãnh đích ôn nhu Chương 49: Nhất cá thuấn gian, vĩnh viễn hữu đa viễn Chương 50: Bất ly bất khí, tình tại tâm thâm xứ