doc truyen ma anh huyen co mahc ebook prc download full

Ma Ảnh Huyền Cơ

Hoàn thành 42 Chương 1011 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ma Vân trong núi thẳm Chương 2: Hắc Chu bang ngăn cản quần hùng Chương 3: Kỳ ngộ Thiên Địa song quân Chương 4: Huyền Cơ dẫn đến Tiên Đài Chương 5: Kỳ duyên lãnh hội Huyền Cơ Chương 6: Tái xuất đã đụng chạm Thượng Dương động Chương 7: Tái ngộ Đông Môn lão nhân Chương 8: Linh Phương am gặp bất ngờ quái dị Chương 9: Bái kiến Tái Gia Cát lại gặp giai nhân Chương 10: Bị phản bội lão đại hiệp vong thân Chương 11: Hồng Lô Bình Đài anh hùng thọ thương Chương 12: Bí ẩn của Tái Gia Cát Chương 13: Ác ma xung đột lộ liễu âm mưu Chương 14: Lại thêm một Tái Gia Cát xuất hiện Chương 15: Âm mưu tinh xảo đẩy anh hùng vào tuyệt lộ Chương 16: Máu rơi ở Ninh Tuế biệt phòng Chương 17: Nhị Sát Ma Thần đền tội lỗi Chương 18: Anh hùng tìm phương giải cứu giai nhân Chương 19: Đệ tử Du Hồn Quỷ Vương xuất hiện Chương 20: Thi Diện lão nhân bất ngờ xuất hiện đảo lộn giang hồ Chương 21: Tứ Linh diệu trận của Hắc Chu bang Chương 22: Hai phe ác ma tiếp tục giao tranh Chương 23: Anh hùng vẫn luyến nhớ tiểu giai nhân Chương 24: Mưu độc khó lường Chương 25: Tìm ra chân tướng Thi Diện lão nhân Chương 26: Quỷ Hồn Y Thánh liều thân cứu mạng tiểu anh hùng Chương 27: Thiên Quân cùng tiểu anh hùng ra tay hành động Chương 28: Thoát nạn Lạc Phách Tán Chương 29: Tiểu anh hùng chưa biết gian truân Chương 30: Gậy ông đập lưng ông Chương 31: Tình trường bó buộc tiểu anh hùng Chương 32: Chung sức đối phó ác ma Chương 33: Dùng độc trị độc, giải cứu Ôn lão nhân Chương 34: Một bước phá vỡ âm mưu bá chủ giang hồ Chương 35: Tình thế hỗn mang khó tránh tai kiếp Chương 36: Ác ma tranh phong, anh hùng xâm nhập Chương 37: Ác ma gian trá khôn lường Chương 38: Đuổi ác ma lại gặp giai nhân Chương 39: Theo chân Tái Gia Cát, vô tình lại gặp cừu nhân Chương 40: Di Tâm Mê Chú tai nạn khó lường Chương 41: Miếu Âm Hồn gió tanh mưa máu Chương 42: Ổn định giang hồ, giai nhân đoạn tuyệt