doc truyen ma anh huyen co mahc truyen chu ebook prc download full

Ma Ảnh Huyền Cơ

Hoàn thành 42 Chương 1870 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ma Vân trong núi thẳm Chương 2: Hắc Chu bang ngăn cản quần hùng Chương 3: Kỳ ngộ Thiên Địa song quân Chương 4: Huyền Cơ dẫn đến Tiên Đài Chương 5: Kỳ duyên lãnh hội Huyền Cơ Chương 6: Tái xuất đã đụng chạm Thượng Dương động Chương 7: Tái ngộ Đông Môn lão nhân Chương 8: Linh Phương am gặp bất ngờ quái dị Chương 9: Bái kiến Tái Gia Cát lại gặp giai nhân Chương 10: Bị phản bội lão đại hiệp vong thân Chương 11: Hồng Lô Bình Đài anh hùng thọ thương Chương 12: Bí ẩn của Tái Gia Cát Chương 13: Ác ma xung đột lộ liễu âm mưu Chương 14: Lại thêm một Tái Gia Cát xuất hiện Chương 15: Âm mưu tinh xảo đẩy anh hùng vào tuyệt lộ Chương 16: Máu rơi ở Ninh Tuế biệt phòng Chương 17: Nhị Sát Ma Thần đền tội lỗi Chương 18: Anh hùng tìm phương giải cứu giai nhân Chương 19: Đệ tử Du Hồn Quỷ Vương xuất hiện Chương 20: Thi Diện lão nhân bất ngờ xuất hiện đảo lộn giang hồ Chương 21: Tứ Linh diệu trận của Hắc Chu bang Chương 22: Hai phe ác ma tiếp tục giao tranh Chương 23: Anh hùng vẫn luyến nhớ tiểu giai nhân Chương 24: Mưu độc khó lường Chương 25: Tìm ra chân tướng Thi Diện lão nhân Chương 26: Quỷ Hồn Y Thánh liều thân cứu mạng tiểu anh hùng Chương 27: Thiên Quân cùng tiểu anh hùng ra tay hành động Chương 28: Thoát nạn Lạc Phách Tán Chương 29: Tiểu anh hùng chưa biết gian truân Chương 30: Gậy ông đập lưng ông Chương 31: Tình trường bó buộc tiểu anh hùng Chương 32: Chung sức đối phó ác ma Chương 33: Dùng độc trị độc, giải cứu Ôn lão nhân Chương 34: Một bước phá vỡ âm mưu bá chủ giang hồ Chương 35: Tình thế hỗn mang khó tránh tai kiếp Chương 36: Ác ma tranh phong, anh hùng xâm nhập Chương 37: Ác ma gian trá khôn lường Chương 38: Đuổi ác ma lại gặp giai nhân Chương 39: Theo chân Tái Gia Cát, vô tình lại gặp cừu nhân Chương 40: Di Tâm Mê Chú tai nạn khó lường Chương 41: Miếu Âm Hồn gió tanh mưa máu Chương 42: Ổn định giang hồ, giai nhân đoạn tuyệt