doc truyen luyen the thanh than lttt truyen chu ebook prc download full

Luyện Thể Thành Thần
Luyện Thể Thành Thần

Luyện Thể Thành Thần

Tác giả: Tiêu Diêu Hoàn Vũ Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 675 Chương 76170 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Đông phương huyền huyễn

Không thể tu luyện ma pháp đấu khí, lão tử chuyên tu nhục thân.

Hoàng tôn quý tộc, giẫm chết các ngươi;

Công chúa thiên kim, ấm giường nha đầu;

Thánh Vực Bán Thần, con sâu cái kiến mà thôi, Chân Thần Thiên Thần, nô bộc mà thôi!

Lăng Tiêu tuyên ngôn: địch nhân toàn bộ giết chết, mỹ nữ toàn bộ cướp sạch, bảo bối toàn bộ mang đi...

Convert by: Yến virus.

Chương 01: Xuyên việt thành phế vật Chương 02: Liễu ám hoa minh Chương 03: Thăng cấp —— Thanh Đồng Lục giai Chương 04: Săn giết tiến hành lúc Chương 05: Chiến kỹ chi uy Chương 06: Cửu Tinh ma thú Chương 07: Bộc phát, gấp 10 lần chiến lực Chương 08: Thăng liền Tam cấp —— Thanh Đồng Cửu giai Chương 09: Cuồng thu nô lệ Chương 10: Tao ngộ con kiến triều Chương 11: Song Thánh đấu Chương 12: Món lời cực kỳ lớn Chương 13: Đánh lén Chương 14: Tinh Linh tăm hơi Chương 15: Cầu viện Chương 16: Chiến Chương 17: Diệt Thánh Vực Chương 18: Cự Long nô lệ Chương 19: Nhân loại tiểu đội Chương 20: Ma thú cũng dụng kế ai cũng ngăn không được Chương 21: Thiết giáp tê giác phẫn nộ Chương 22: Cái kia quen thuộc ánh mắt Chương 23: Vị hôn thê? Chương 24: Ngưng trọng hào khí Chương 25: Đại thú triều Chương 26: Tử chiến Chương 27: Ngăn cơn sóng dữ Chương 28: Tựu các ngươi có thủ hạ ah Chương 29: Các ngươi còn chưa đủ tư cách Chương 30: Tấn cấp —— Thanh Đồng Thập giai Chương 31: Long đô Chương 32: Trước thu điểm tiền lãi Chương 33: Sống không bằng chết Chương 34: Kim Long kỵ sĩ đoàn Chương 35: Cường thế trở về Chương 36: Nộ trừng phạt ác bộc Chương 37: Tam tổng quản —— Lăng Tam Chương 38: Hành hạ đến chết Chương 39: Các ngươi muốn tạo phản phải không Chương 40: Tương di chi tử Chương 41: Kinh thiên chi nộ Chương 42: Long chi Nghịch Lân Chương 43: Thiên Long biệt uyển Chương 44: Mạnh mẽ xông tới Chương 45: Lại để cho hoặc chết Chương 46: Hạ thủ lưu tình Chương 47: Giết... Giết vào được Chương 48: Lăng Tiêu cấm kị Chương 49: Hắc Quả Phụ Chương 50: Ám Dạ phu nhân hấp dẫn